REKLAMA

ZEG: Powołanie nowego członka Zarządu Spółki.

2010-09-10 14:27
publikacja
2010-09-10 14:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2010
Data sporządzenia: 2010-09-10
Skrócona nazwa emitenta
ZEG
Temat
Powołanie nowego członka Zarządu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z siedzibą w Tychach (Emitent) stosownie do §5 ust.1 pkt 22 w związku § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zmianami), przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat nowego członka Zarządu "ZEG" S.A. - Pana Krzysztofa Kasprzyka, powołanego w dniu 10 września 2010 r. przez Radę Nadzorczą, która jednocześnie ustaliła skład Zarządu "ZEG" S.A. w liczbie dwóch osób.

Pan Krzysztof Kasprzyk

1. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje.
Wykształcenie wyższe: Politechnika Śląska 1976, wydział górniczy, elektryfikacja górnictwa.
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 1984 - magister sportu, trener piłki siatkowej.
Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych - 1991.
Kurs dla pracodawców w zakresie zarządzania zakresem BHP w podmiotach gospodarczych – 2007.

2. Przebieg pracy zawodowej:
06.05.1971 r. – 17.08.1986 r. - KWK "Czerwona Gwardia" później "SATURN" w Czeladzi - do sztygara oddziałowego
18.08.1986 r. – 09.08.1996 r. - KWK "CZECZOT" w Miedźnej Woli - nadsztygar elektryczny, główny mechanik, główny inżynier inwestycji i rozwoju, główny inżynier energomechaniczny
09.09.1996 r. – 01.02.2004 r. - KWK "WESOŁA" w Mysłowicach - główny inżynier energomechaniczny
01.03.2004 r. – 14.09.2004 r. - Becker-Warkop w Świerklanach - kierownik Działu Elektrycznego
21.09.2004 r. – 31.12.2008 r. - Becker Elektrotechnika w Świerklanach – Prezes Zarządu
05.01.2009 r. – 10.03.2009 r. - KOPEX S.A. w Katowicach – Główny Specjalista ds. Elektronicznych i Elektrycznych
od 10.03.2009 r. - Elgór + Hansen Sp. z o.o. Chorzów - Wiceprezes Zarządu,
a od 01.08.2009 r. Prezes Zarządu Elgór + Hansen Sp. z o.o.

3. Inna działalność, pełnione funkcje:
Członek Zarządu GKS "Płomień Milowice" w Sosnowcu w latach 1980-84.
Członek Rady Nadzorczej "Zakłady Remontów Obudów Zmechanizowanych Nadwiślańskiej Spółki Węglowej REMOS w Woli. 1991 – 1994.
Członek i Przewodniczący Rady Nadzorczej "Delta" Sp. z o.o. 1995 – 2008.
Prezes Zarządu Koła Łowieckiego "Bór" Dąbrowa Górnicza do nadal
Członek Rady Nadzorczej "ZEG" S.A. od 28.04.2009 r. do 9.09.2010 r.

Poza ww. funkcjami i zatrudnieniem w Elgór + Hansen Sp. z o.o. nie prowadzi innej działalności mającej istotne znaczenie dla "ZEG" S.A. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-09-10 Anna Badura Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki