REKLAMA
WEBINAR

XBS PRO-LOG S.A.: Pośrednia zmiana stanu posiadania

2023-05-19 09:33
publikacja
2023-05-19 09:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
XBS_PRL_zawiadomienie_o_przekroczeniu_progu_90%.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-19
Skrócona nazwa emitenta
XBS PRO-LOG S.A.
Temat
Pośrednia zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd XBS Pro-log S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18 maja 2023 Emitent otrzymał zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 i art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554) (dalej: „Ustawa o ofercie”), w zakresie pośredniej zmiany stanu posiadania akcji Emitenta.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu
Załączniki
Plik Opis
XBS PRL zawiadomienie o przekroczeniu progu 90%.pdfXBS PRL zawiadomienie o przekroczeniu progu 90%.pdf Zawiadomienie o przekroczeniu progu 90%

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-19 Jacek Kołodziejczyk Prezes Zarządu Jacek Kołodziejczyk
2023-05-19 Remigiusz Zdrojkowski Członek Zarządu Remigiusz Zdrojkowski
2023-05-19 Damian Kieblesz Członek Zarządu Damian Kieblesz
2023-05-19 Daniel Korbus Członek Zarządu Daniel Korbus
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Zależy Ci na bezpieczeństwie systemów IT? Sprawdź ofertę Plus Data Center!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki