PILNE

WIKANA: Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów ogólnej liczby głosów w WIKANA S.A. przez jednego z członków Porozumienia Akcjonariuszy

2020-04-02 18:38
publikacja
2020-04-02 18:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-02
Skrócona nazwa emitenta
WIKANA
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów ogólnej liczby głosów w WIKANA S.A. przez jednego z członków Porozumienia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd WIKANA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 kwietnia 2020 r. otrzymał drogą wiadomości e-mail od Pana Mariusza Franciszka Ryżkowskiego (jako Przekazującego), działającego w imieniu własnym, a także w imieniu: Pana Pawła Szczepaniaka i Pana Roberta Tomczewskiego, zwanych dalej łącznie: „Zawiadamiającymi”, zawiadomienie podpisane imieniem i nazwiskiem Pana Pawła Szczepaniaka, działającego w imieniu własnym, a także w imieniu Pana Mariusza Franciszka Ryżkowskiego i Pana Roberta Tomczewskiego, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”).

Z treści otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia wynika, że:

- Pan Paweł Szczepaniak przekroczył próg 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- w związku z powyższym łączny udział Zawiadamiających, których łączy ustne porozumienie dotyczące współdziałania i zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu, jak również prowadzenia spójnej polityki wobec Spółki (szczegóły: raport bieżący nr 4/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r.), w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi aktualnie 6,66%;

- zmiana udziału, której dotyczy zawiadomienie, nastąpiła w dniu 1 kwietnia 2020 roku w wyniku rozliczenia transakcji dokonanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w których Pan Paweł Szczepaniak nabył łącznie 5 350 akcji, co spowodowało przekroczenie przez niego progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zaś przez Zawiadamiających osiągnięcie poziomu 6,66%;

- przed rozliczeniem transakcji zawartych w dniu 1 kwietnia 2020 roku Zawiadamiający posiadali następującą liczbę akcji:
a. Paweł Szczepaniak posiadał bezpośrednio 995 650 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 4,97% kapitału zakładowego Spółki oraz 4,97% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
b. Mariusz Franciszek Ryżkowski posiadał bezpośrednio 272 650 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 1,36% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,36% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
c. Robert Tomczewski posiadał bezpośrednio 60 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,30% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

natomiast łącznie Zawiadamiający posiadali 1 328 300 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 6,64% kapitału zakładowego Spółki oraz 6,64% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

- po rozliczeniu transakcji zawartych w dniu 1 kwietnia 2020 roku Zawiadamiający aktualnie posiadają następującą liczbę akcji:
a. Paweł Szczepaniak posiada bezpośrednio 1 001 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 5,001% kapitału zakładowego Spółki oraz 5,001% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
b. Mariusz Franciszek Ryżkowski posiada bezpośrednio 272 650 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 1,36% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,36% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
c. Robert Tomczewski posiada bezpośrednio 60 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 0,30% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

łącznie natomiast Zawiadamiający aktualnie posiadają 1 333 650 akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących 6,66% kapitału zakładowego Spółki oraz 6,66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

- nie istnieją inne podmioty zależne od Zawiadamiających posiadające akcje Spółki;

- nie istnieją osoby trzecie, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy;

- nie dotyczy ono art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy;

- Pan Paweł Szczepaniak posiada 1 001 000 głosów reprezentujących 5,001%, zaś łącznie Zawiadamiający posiadają 1 333 650 głosów reprezentujących 6,66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-02 Piotr Kwaśniewski Prezes Zarządu
2020-04-02 Paweł Chołota Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki