REKLAMA

WIKANA: Całkowita przedterminowa spłata przez spółkę zależną umów kredytowych

2021-07-16 16:46
publikacja
2021-07-16 16:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-16
Skrócona nazwa emitenta
WIKANA
Temat
Całkowita przedterminowa spłata przez spółkę zależną umów kredytowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 16 lipca 2021 r. spółka zależna Emitenta – WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością JOTA Sp.k. („Spółka”) – dokonała wcześniejszej całkowitej spłaty kredytów udzielonych jej w dniu 6 marca 2020 r. przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Przemyślu („Bank”), w łącznej wysokości 14 mln zł na podstawie umowy nieodnawialnego kredytu obrotowego – deweloperskiego oraz umowy obrotowego odnawialnego kredytu rewolwingowego, o zawarciu których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2020 z dnia 6 marca 2020 r. Po uwzględnieniu dotychczasowych spłat z mieszkaniowych rachunków powierniczych całkowita kwota pozostała do spłaty z ww. tytułów, wraz z odsetkami, wyniosła w dniu 16 lipca 2021 r. 1,3 mln zł. Tym samym Spółka uregulowała wszelkie należności wynikające z ww. umowy kredytowej wobec Banku, istniejące na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-16 Piotr Kwaśniewski Prezes Zarządu
2021-07-16 Paweł Chołota Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki