1,5300 zł
0,00% 0,0000 zł
Wasko SA (WAS)

Informacja o wyborze oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej w przetargu

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-22
Skrócona nazwa emitenta
WASKO S.A.
Temat
Informacja o wyborze oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej w przetargu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyborze przez Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu (Zamawiający) oferty konsorcjum (Wykonawca), w skład którego wchodzi: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Konsorcjum, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Rozbudowa macierzy dyskowej Hitachi VSP F1500 na potrzeby projektu CHD”

Przedmiotem zamówienia (dalej „Zamówienie") jest rozbudowa wydajności oraz przestrzeni dyskowej posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej, z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego.

Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 13 025 700,00 zł brutto w tym:
1) zamówienie podstawowe (dostawa Sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 7 995 123,00 zł brutto;
2) prawo opcji (dostawa Sprzętu) wynosi 5 030 577,00 brutto.

Termin realizacji zamówienia w zakresie:
1) zamówienia podstawowego wynosi do 40 dni od daty zawarcia umowy.
2) prawa opcji wynosi do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (gdy Zamawiający złoży zawiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji)
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy Sprzętu w ramach prawa opcji, w terminie 45 od dnia otrzymania Zawiadomienia o skorzystaniu z Prawa Opcji.

Kryterium oceny ofert stanowiły:
Cena – 60 pkt
Termin dostawy sprzętu wraz z wdrożeniem w zakresie zamówienia podstawowego – 40 pkt

W odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona przez Konsorcjum firm, w tym WASKO S.A. jako Lider Konsorcjum, jest najkorzystniejsza.

W przypadku braku odwołania co do wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum firm w terminie przewidzianym przepisami prawa, zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy przez Konsorcjum, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-22 Rafał Stefanowski Członek Zarządu
2019-11-22 Michał Mental Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.