REKLAMA

Venture INC ASI S.A.: Podpisanie Umowy Inwestycyjnej ze Spółką Portfelową Exit Plan Sp. z o.o.

2021-08-31 18:53
publikacja
2021-08-31 18:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-31
Skrócona nazwa emitenta
Venture INC ASI S.A.
Temat
Podpisanie Umowy Inwestycyjnej ze Spółką Portfelową Exit Plan Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Venture INC ASI SA (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 31 sierpnia 2021, wraz z innymi inwestorami("Inwestorzy") podpisał umowę inwestycyjną("Umowa") ze spółką portfelową Exit Plan sp. z o.o. (Spółka).
Umowa zakłada inwestycję w Spółkę w kwocie łącznej 2.211.538,55 USD (słownie: dwa miliony dwieście jedenaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem dolarów i pięćdziesiąt pięć centów) ("Kwota") w zamian za dwadzieścia trzy nowo-utworzone udziały. W ramach Kwoty, Emitent zainwestuje 192.307,70 USD (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedem dolarów i siedemdziesiąt centów) obejmując dwa udziały Spółki, pozostałą część udziałów obejmą Inwestorzy.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitent będzie posiadać 18 udziałów Spółki, stanowiących 10,1%(dziesięć i jedna dziesiąta) w kapitale zakładowym Spółki, co uprawniać będzie do 10,1%(dziesięć i jedna dziesiąta) w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-31 Jakub Sitarz Prezes Zarządu Jakub Sitarz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki