REKLAMA

VERCOM S.A.: Rezygnacja i powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej Vercom S.A.

2022-01-21 19:38
publikacja
2022-01-21 19:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Kinga_Stanislawska_-_informacja_21.01.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Aleksander_Duch_-_informacja_21.01.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-21
Skrócona nazwa emitenta
VERCOM S.A.
Temat
Rezygnacja i powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej Vercom S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Temat
Rezygnacja i powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej Vercom S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Vercom S.A. „Spółka, „Emitent” działając na podstawie § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku Dz. U. z 2018 r. poz. 757 „Rozporządzenie”, informuje iż w dniu 21 stycznia 2022 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożyła Pani Katarzyna Juszkiewicz oraz Pan Jakub Woźny.
Jednocześnie Spółka działając na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia, informuje iż w dniu 21 stycznia 2022 r. działając na podstawie §12 ust. 8 statutu Spółki, niniejszym od dnia 22 stycznia 2022 roku powołała do składu Rady Nadzorczej Vercom S.A., w celu uzupełnienia jej składu do pięciu osób (kooptacja) Panią Kingę Izabelę Stanisławską, jako niezależnego Członka Rady Nadzorczej oraz Pana Aleksandra Ducha, jako niezależnego Członka Rady Nadzorczej, którzy będą pełnili swoje funkcje do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo wyboru przez Walne Zgromadzenie nowych Członków Rady Nadzorczej w ich miejsce. Zarówno Pani Kinga Stanisławska jak i Pan Aleksander Duch spełniają kryteria niezależności i złożyli w tym zakresie stosowne oświadczenia.

Informacje na temat kariery zawodowej nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Jednocześnie Spółka informuje, że wszyscy nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej wyrazili pisemne zgody na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki składając stosowne oświadczenia.
Zgodnie z oświadczeniami złożonymi wcześniej przez każdego z wybranych członków Rady Nadzorczej, osoby te nie prowadzą działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Żaden z nowo wybranych Członków nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Po zmianach w skład Rady Nadzorczej wchodzą:
Pan Jakub Dwernicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Franciszek Szyszka – Członek Rady Nadzorczej
Pan Jakub Juskowiak – Członek niezależny
Pani Kinga Stanisławska – Członek niezależny
Pan Aleksander Duch – Członek niezależny
Załączniki:
Kinga Stanisławska – informacja
Aleksander Duch - informacja

Załączniki
Plik Opis
Kinga Stanisławska - informacja_21.01.2022.pdfKinga Stanisławska - informacja_21.01.2022.pdf
Aleksander Duch - informacja_21.01.2022.pdfAleksander Duch - informacja_21.01.2022.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-21 Krzysztof Szyszka Prezes Zarządu Krzysztof Szyszka
2022-01-21 Adam Lewkowicz Wiceprezes Zarządu Adam Lewkowicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki