REKLAMA
BADANIE

UNIMOT S.A.: Zawarcie przez UNIMOT Investments sp. z o.o. przyrzeczonej warunkowej umowy nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.

2023-02-03 19:19
publikacja
2023-02-03 19:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-03
Skrócona nazwa emitenta
UNIMOT S.A.
Temat
Zawarcie przez UNIMOT Investments sp. z o.o. przyrzeczonej warunkowej umowy nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje o zawarciu 3 lutego 2023 r. przez jego spółkę zależną – UNIMOT Investments sp. z o.o. („UNIMOT Investments”) z PKN ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) przyrzeczonej warunkowej umowy nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A. („Umowa Przyrzeczona” „Strony”). O zawarciu warunkowej umowy przedwstępnej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r. („Umowa Przedwstępna”, „Transakcja”). Zawarcie Umowy Przyrzeczonej nastąpiło w związku ze spełnieniem się wszystkich uzgodnionych warunków Umowy Przedwstępnej, które umożliwiły zawarcie Umowy Przyrzeczonej.

Na podstawie Umowy Przyrzeczonej Strony zobowiązały się do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A. („Umowa Przeniesienia”) pod warunkami określonymi w Umowie Przyrzeczonej, tj. związanymi z nieskorzystaniem z prawa pierwokupu przez uprawnione organy.

Z chwilą zawarcia Umowy Przeniesienia, spółka Unimot Investments będzie zobowiązana do zapłaty - wyliczonej według mechanizmów ustalonych w Umowie Przedwstępnej - należnej ceny, która została uwzględniona w łącznym szacowanym zaangażowaniu Grupy Emitenta w Transakcję, tj. w kwocie 450 mln zł, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r.

Emitent uznał powyższą informację za poufną, biorąc pod uwagę wartość Transakcji, a także wpływ Transakcji na sytuację finansową, majątkową i gospodarczą Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-03 Filip Kuropatwa Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki