REKLAMA

ULMA Construccion SA: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

2021-05-06 13:32
publikacja
2021-05-06 13:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
13-2021_zal_1_tresci_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
ULMA Construccion SA
Temat
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 oraz 7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 6 maja 2021 r. oraz punktów planowanego porządku obrad od rozpatrywania których odstąpiono.

Ponadto Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpoznawania pkt 3 porządku obrad (powołanie komisji skrutacyjnej) bowiem wobec obecności tylko jednego akcjonariusza nie było to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia (pkt 15 Regulaminu WZA).

W załączeniu do raportu Zarząd przekazuje treści uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Załączniki
Plik Opis
13-2021_zał 1_treści uchwał.pdf13-2021_zał 1_treści uchwał.pdf Treści uchwał podjętych podczas ZWZA w dniu 6.05.2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-06 Krzysztof Orzełowski Członek Zarządu
2021-05-06 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki