REKLAMA

TXM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

2021-06-02 17:15
publikacja
2021-06-02 17:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_WZA_TXM.S.A._30.06.2021r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_Uchwal_WZA_TXM_S.A._30.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_bieglego_rewidenta_z_oceny__sprawozdania_o__wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_TXM_nt_wynagrodzen_za_lata_2019_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wniosek_dalsze_istnienie_spólki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wniosek_pokrycie_straty.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Al. Jerozolimskich 200/209.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz inne materiały znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o WZA TXM.S.A. 30.06.2021r..pdfOgłoszenie o WZA TXM.S.A. 30.06.2021r..pdf Ogłoszenie o WZA TXM SA
Projekty Uchwał WZA TXM S.A. 30.06.2021.pdfProjekty Uchwał WZA TXM S.A. 30.06.2021.pdf Projekty uchwał WZA TXM SA
Raport_biegłego_rewidenta_z_oceny _sprawozdania_o _wynagrodzeniach.pdfRaport_biegłego_rewidenta_z_oceny _sprawozdania_o _wynagrodzeniach.pdf Raport biegłego rewidenta
Sprawozdanie_RN_TXM_nt_wynagrodzeń_za_lata_2019_2020.pdfSprawozdanie_RN_TXM_nt_wynagrodzeń_za_lata_2019_2020.pdf Sprawozdanie RN TXM SA
Wniosek_dalsze_istnienie_spółki.pdfWniosek_dalsze_istnienie_spółki.pdf Wniosek zarządu w sprawie dalszego istnienia Spółki
Wniosek_pokrycie_straty.pdfWniosek_pokrycie_straty.pdf Wniosek zarządu w sprawie pokrycia straty

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2021-06-02 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki