TORPOL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

2020-06-26 15:05
publikacja
2020-06-26 15:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-26
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd TORPOL S.A. [Spółka] przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obradującym w dniu 25 czerwca 2020 r. [ZWZ]:
• Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. posiadała 8.728.600 akcji, z których przysługiwało 8.728.600 głosów, stanowiących 38% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało odpowiednio 65,13% w trakcie obrad ZWZ,
• Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny reprezentowane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna posiadały łącznie 2.183.000 akcji, z których przysługiwało 2.183.000 głosów, stanowiących 9,5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało odpowiednio 16,29% w trakcie obrad ZWZ (z czego NN Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2.038.000 akcji, z których przysługiwało 2.038.000 głosów, stanowiących 8,87% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało odpowiednio 15,21% w trakcie obrad ZWZ oraz NN Dobrowolny Fundusz Emerytalny posiadał 145.000 akcji, z których przysługiwało 145.000 głosów, stanowiących 0,63% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało odpowiednio 1,08% w trakcie obrad ZWZ),
• PKO Parasolowy – Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadający 1.725.000 akcji, z których przysługiwało 1.725.000 głosów, stanowiących 7,51% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało odpowiednio 12,87% w trakcie obrad ZWZ.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-26 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2020-06-26 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Marcin Zachariasz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki