REKLAMA

TORPOL S.A.: Informacja nt. współpracy z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

2021-04-08 14:44
publikacja
2021-04-08 14:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-08
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Informacja nt. współpracy z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Torpol S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2021 r. zawarł z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. kolejny aneks do umowy zlecenia udzielenia gwarancji w ramach limitu [Aneks].

Na mocy Aneksu termin dostępności limitu na gwarancje kontraktowe uległ przedłużeniu do 31 grudnia 2021 roku. W pozostałym zakresie ww. umowa nie uległa istotnym zmianom.

Pozostałe warunki korzystania z ww. linii gwarancyjnej, w tym w zakresie zabezpieczeń, możliwości odstąpienia od umowy czy naruszenia jej warunków, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-08 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2021-04-08 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Marcin Zachariasz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki