REKLAMA

TARCZYŃSKI S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 17:05
publikacja
2021-04-30 17:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
TSA_Sprawozdanie_jednostkowe_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TSA_Sprawozdanie_jednostkowe_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TSA_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TSA_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_Prezesa_Zarzadu_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_Prezesa_Zarzadu_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TSA_Oswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TSA_Oswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Tarczynski_2020_Sprawozdanie_z_badania_SF_UoR_JZP.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Tarczynski_2020_Sprawozdanie_z_badania_SF_UoR_JZP.XHTML.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody 1 014 803,14 886 758,06 226 812,20 206 136,52
II. Zysk operacyjny 126 392,70 53 024,05 28 249,23 12 326,01
III. Zysk przed opodatkowaniem 110 517,46 36 392,98 24 701,06 8 459,94
IV. Zysk netto 90 214,14 29 657,45 20 163,19 6 894,20
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 120 764,43 59 337,27 26 991,29 13 793,59
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -103 454,88 -77 860,70 -23 122,54 -18 099,56
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -19 815,70 13 894,29 -4 428,88 3 229,88
VIII. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto -2 506,15 -4 629,14 -560,13 -1 076,09
IX. Aktywa trwałe razem 571 771,89 489 758,58 123 899,60 115 007,30
X. Aktywa obrotowe razem 213 760,93 215 385,64 46 320,74 50 577,82
XI. Suma aktywów 785 532,82 705 144,22 170 220,34 165 585,12
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 483 219,83 490 717,11 104 710,89 115 232,38
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 174 904,49 184 375,57 37 900,77 43 295,90
XIV. Zobowiązania długoterminowe razem 240 110,70 254 145,04 52 030,58 59 679,47
XV. Kapitał własny razem 302 312,99 214 427,11 65 509,45 50 352,73
XVI. Kapitał podstawowy 11 346,94 11 346,94 2 458,81 2 664,54
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
TSA_Sprawozdanie_jednostkowe_2020.xhtmlTSA_Sprawozdanie_jednostkowe_2020.xhtml ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI
TSA_Sprawozdanie_jednostkowe_2020.xhtml.xadesTSA_Sprawozdanie_jednostkowe_2020.xhtml.xades ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI
TSA_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_2020.xhtmlTSA_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_2020.xhtml SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
TSA_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_2020.xhtml.xadesTSA_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_2020.xhtml.xades SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
Pismo_Prezesa_Zarzadu_2020.xhtmlPismo_Prezesa_Zarzadu_2020.xhtml PISMO PREZESA ZARZĄDU
Pismo_Prezesa_Zarzadu_2020.xhtml.xadesPismo_Prezesa_Zarzadu_2020.xhtml.xades PISMO PREZESA ZARZĄDU
TSA_Oswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_2020.xhtmlTSA_Oswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_2020.xhtml OŚWIADCZENIE ZARZĄDU nt. zgodności sporządzonych sprawozdań (finansowego i z działalności)
TSA_Oswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_2020.xhtml.xadesTSA_Oswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_2020.xhtml.xades OŚWIADCZENIE ZARZĄDU nt. zgodności sporządzonych sprawozdań (finansowego i z działalności)
Informacja_Zarzadu_2020.xhtmlInformacja_Zarzadu_2020.xhtml INFORMACJA ZARZĄDU SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEj
Informacja_Zarzadu_2020.xhtml.xadesInformacja_Zarzadu_2020.xhtml.xades INFORMACJA ZARZĄDU SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEj
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej.xhtmlOswiadczenie_Rady_Nadzorczej.xhtml OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ dot. komitetu audytu
Ocena_Rady_Nadzorczej_2020.xhtmlOcena_Rady_Nadzorczej_2020.xhtml OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ wraz z uzasadnieniem
Tarczynski 2020 Sprawozdanie z badania SF_UoR JZP.xhtmlTarczynski 2020 Sprawozdanie z badania SF_UoR JZP.xhtml SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Tarczynski 2020 Sprawozdanie z badania SF_UoR JZP.XHTML.xadesTarczynski 2020 Sprawozdanie z badania SF_UoR JZP.XHTML.xades SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki