REKLAMA

: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.

2022-09-23 23:25
publikacja
2022-09-23 23:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-23
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących numer 19/2022 oraz 20/2022 Zarząd PCF Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych szacunków skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za I półrocze 2022 r.

Wstępne szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za I półrocze 2022 r.:
Przychody ze sprzedaży: 90,6 mln zł
EBITDA: 29,0 mln zł
Zysk netto: 25,5 mln zł

Wyżej zaprezentowane dane mają charakter szacunkowy i podlegają przeglądowi przez biegłego rewidenta. Ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku, który zgodnie z raportem bieżącym nr 20/2022 zostanie opublikowany w dniu 29 września 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Estimated financial results for the first half of 2022Article 17
Section 1 of the Market Abuse Regulation (MAR)23 September 2022In
reference to current reports No. 19/2022 and 20/2022 the Management
Board of PCF Group S.A. (the “Company”, the “Issuer”) informs that it
has made a decision to publish the preliminary estimates of the
consolidated financial results of the PCF Group S.A. Capital Group for
the first half of 2022.


the preliminary estimates of the consolidated financial results of the
PCF Group S.A. Capital Group for the first half of 2022:


Sales revenue: PLN 90.6 million


EBITDA: PLN 29.0 million


Net profit: PLN 25.5 million


The data presented above are estimates and are reviewed by a certified
auditor. Final financial results of the Company and the PCF Group S.A.
Capital Group will be published in the consolidated semi-annual report
for the 6-month period ended on 30 June 2022, which, according to the
current report No. 20/2022, will be published on 29 September 2022.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-23 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki