Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w II kw. 1,278 mld zł wobec konsensusu 1,268 mld zł

2019-08-20 17:26
publikacja
2019-08-20 17:26

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w drugim kwartale 2019 roku 1,278 mld zł wobec 1,391 mld zł przed rokiem i 1,454 mld zł w pierwszym kwartale tego roku - podała spółka w raporcie półrocznym. Wynik okazał się zgodny z konsensusem PAP Biznes, który zakładał 1,268 mld zł.

/ fot. Mateusz Szymański / Bankier.pl

Przychody grupy wyniosły 5,74 mld zł wobec 5,157 mld zł przed rokiem i wobec 5,622 mld zł oczekiwanych przez rynek.

Zysk netto grupy, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 417 mln zł wobec 171 mln zł rok wcześniej. Analitycy oczekiwali tymczasem, że zysk netto wyniesie 401,8 mln zł.

Jednostkowy skorygowany zysk EBITDA spółki KGHM Polska Miedź w drugim kwartale wyniósł 920 mln zł wobec 929 mln zł przed rokiem. Przychody spółki wyniosły 4,52 mld zł, a zysk netto sięgnął 532 mln zł.

Skorygowany zysk EBITDA Sierra Gorda w II kwartale - proporcjonalnie do 55 proc. udziałów, które KGHM posiada w spółce - wyniósł 131 mln zł wobec 170 mln zł rok wcześniej. Przychody spółki wyniosły 471 mln zł, a strata netto wyniosła 159 mln zł.

KGHM International - spółka zależna KGHM, właściciel m.in. kopalni Victoria i Ajax w Kanadzie oraz Robinson w USA - wypracował w drugim kwartale 166 mln zł skorygowanego zysku EBITDA wobec 212 mln zł rok wcześniej. Przychody spółki wyniosły 738 mln zł, a strata netto 134 mln zł.

Gotówkowy koszt produkcji miedzi w koncentracie C1 w drugim kwartale w KGHM Polska Miedź wynosił 1,85 USD/funt, w KGHM International 1,69 USD/funt, a w Sierra Gorda 1,58 USD/funt.

W całym I półroczu 2019 r. koszt C1 w KGHM Polska Miedź wyniósł 1,81 USD/funt i był niższy rdr o 4,7 proc. Spółka podała, że spadek kosztu wynika głównie z umocnienia się dolara amerykańskiego względem złotego (+9 proc.) oraz mniejszego obciążenia podatkiem od wydobycia niektórych kopalin (I półrocze 2018 r. 0,59 USD/funt; I półrocze 2019 r. 0,54 USD/funt) z uwagi na spadek notowań miedzi i srebra.

Średni ważony jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi dla wszystkich operacji w segmencie KGHM International w I półroczu wyniósł 1,82 USD/funt, co oznacza spadek o 2 proc. rdr. Jak podano, do obniżenia kosztu C1 przyczynił się wzrost przychodów ze sprzedaży metali towarzyszących (+35 proc.).

Gotówkowy jednostkowy koszt produkcji miedzi (C1) w Sierra Gorda wyniósł 1,47 USD/funt i był wyższy o 27 proc. rdr, pomimo zwiększenia ilości sprzedanej miedzi. Wzrost jest głównie skutkiem spadku przychodów ze sprzedaży metali towarzyszących, a wśród nich molibdenu, którego sprzedaż była znacznie niższa niż rok wcześniej.

Po I półroczu 2019 roku grupa KGHM ma 2,732 mld zł skorygowanej EBITDA, co oznacza wzrost o 6,5 proc. rdr. Przychody wzrosły o 19,2 proc. rdr do 11,228 mld zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 969 mln zł wobec 610 mln zł rok wcześniej.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej KGHM wyniosły w II kwartale 1.079 mln zł wobec 535 mln zł w pierwszym kwartale 2019 roku.

Na koniec drugiego kwartału dług netto grupy wyniósł 7,863 mld zł.

W I półroczu 2019 r. wydatki na rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe w KGHM Polska Miedź wyniosły 1.312 mln zł i były wyższe rdr o 37 proc., natomiast nakłady na rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe wyniosły 1.020 mln zł (w tym koszty finansowania zewnętrznego: 166 mln zł i aktywa z tytułu prawa do użytkowania ujmowane zgodnie z MSSF 16 Leasing: 34 mln zł) i były wyższe rdr o 35 proc. 

 Skonsolidowane wyniki KGHM w drugim kwartale 2019 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP (dane w mln zł):

2Q2019 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2019 rdr
Przychody 5740,0 5622,0 2,1% 11,3% 4,6% 11228,0 19,2%
EBITDA Skoryg. 1278,0 1267,7 0,8% -8,1% -12,1% 2732,0 6,5%
zysk netto j.d. 417,0 401,8 3,8% 143,9% -24,5% 969,0 58,9%
marża EBITDA 22,3% 22,6% -0,29 -4,71 -4,23 24,33% -2,89
marża netto 7,3% 7,1% 0,13 3,95 -2,79 8,63% 2,16

pel/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki