REKLAMA
Dzień domów w Bankier.pl

SYGNITY: Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 marca 2021 roku i kontynuowanym po przerwie 30 kwietnia 2021 roku

2021-05-06 19:06
publikacja
2021-05-06 19:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 marca 2021 roku i kontynuowanym po przerwie 30 kwietnia 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Sygnity S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających w poszczególnych dniach obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 marca 2021 r., którego posiedzenie po ogłoszonej przerwie kontynuowane było w dniu 30 kwietnia 2021 r. („ZWZ”), co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:
- VALUE FIZ Subfundusz 1 - akcjonariusz głosował w trakcie obrad ZWZ z 6.309.904 akcji, z których przysługiwało 6.309.904 głosów, stanowiących 42,70% udziału w liczbie głosów w trakcie pierwszej części ZWZ, która odbyła się 31 marca 2021 r. oraz 42,84% w trakcie drugiej części ZWZ, która odbyła się 30 kwietnia 2021 r., co odpowiadało 27,72% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
- Cron sp. z o. o. – akcjonariusz głosował w trakcie obrad ZWZ z 5.507.245 akcji, z których przysługiwało 5.507.245 głosów, stanowiących 37,26% udziału w liczbie głosów w trakcie pierwszej części ZWZ, która odbyła się 31 marca 2021 r. oraz 37,39% w trakcie drugiej części ZWZ, która odbyła się 30 kwietnia 2021 r., co odpowiadało 24,20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
- fundusze inwestycyjne zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne – akcjonariusz głosował w trakcie obrad ZWZ łącznie z 2.461.328 akcji, z których przysługiwało 2.461.328 głosów, stanowiących 16,65% udziału w liczbie głosów w trakcie pierwszej części ZWZ, która odbyła się 31 marca 2021 r. oraz 16,71% w trakcie drugiej części ZWZ, która odbyła się 30 kwietnia 2021 r., co odpowiadało 10,81% w ogólnej liczbie głosów w Spółce (w tym Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który to fundusz posiadał w trakcie obrad ZWZ 2.291.687 akcji, z których przysługiwała taka sama liczba głosów, stanowiących 15,51% udziału w liczbie głosów w trakcie pierwszej części ZWZ, która odbyła się 31 marca 2021 r. oraz 15,56% w trakcie drugiej części ZWZ, która odbyła się 30 kwietnia 2021 r., co odpowiadało 10,07% w ogólnej liczbie głosów w Spółce).

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 184 poz. 1539 ze zm.).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-06 Mariusz Jurak Wiceprezes Zarządu
2021-05-06 Inga Jędrzejewska Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki