REKLAMA

SUNEX S.A.: Zawarcie umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

2021-09-10 12:15
publikacja
2021-09-10 12:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-10
Skrócona nazwa emitenta
SUNEX S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 10.09.2021 r. zawarta została z ING Bank Śląski S.A. ("Bank", "ING") umowa o kredyt złotowy obrotowy na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta, w szczególności zakup materiałów produkcyjnych w kwocie 2.000.000,00 PLN. Kredyt udzielany jest do dnia 9.12.2021 r. Oprocentowanie ustalono jako zmienną stopę procentową w oparciu o poziom kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR 1M + marża Banku w stosunku rocznym. Zabezpieczenie Umowy stanowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji Emitenta, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 3.000.000,00 zł. Postanowienia umowy mają charakter rynkowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-10 Marek Kossmann Członek Zarządu
2021-09-10 Beata Korona Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki