REKLAMA

SOFTBLUE S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy

2022-07-01 20:46
publikacja
2022-07-01 20:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-01
Skrócona nazwa emitenta
SOFTBLUE S.A.
Temat
Informacja o zawarciu istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu ESPI numer 8/2022 z dnia 19 maja 2022 roku Zarząd Softblue S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 roku zawarł umowę sprzedaży („Umowa”) części udziałów w postaci 264 udziałów („Udziały”) w spółce zależnej Milisystem Sp. z o.o. („Spółka”) na rzecz Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu („Kupujący”) za kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). Zapłata ceny sprzedaży ma nastąpić najpóźniej do dni 31 lipca 2022 r.

Jednocześnie Kupujący zobowiązał się do nabycia od Emitenta pozostałych 36 udziałów w Spółce, za cenę 1.210.332,94 zł (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 94/100) w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku na warunkach analogicznych do Umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Równocześnie Emitent i Spółka zawarli porozumienie dotyczące terminów spłat pożyczek udzielonych wcześniej przez Emitenta na rzecz Spółki, a Kupujący dokonał poręczenia zwrotu tych pożyczek zgodnie z treścią porozumienia („Porozumienie”). Zgodnie z Porozumieniem Spółka zwróci Emitentowi pożyczki do kwoty 278.500,00 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) wraz z odsetkami do dnia 1 lipca 2022 r. oraz do kwoty 278.500,00 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) wraz z odsetkami do dnia 31 lipca 2022 r. Pozostała pożyczka do kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) zostanie zwrócona w terminie do dnia 17 stycznia 2024 r.
Również w dniu 30 czerwca 2022 roku, Emitent oraz Ragnar Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Poręczyciel”) zawarli umowę poręczenia, w której Poręczyciel dokonał poręczenia za zobowiązania Spółki wynikające z umów pożyczek, o których mowa powyżej. Poręczenie dotyczy zarówno zobowiązań istniejących w chwili zawarcia umów pożyczek oraz zobowiązań przyszłych, w szczególności wynikających z odsetek za opóźnienie w spłacie pożyczek.

Emitent wyjaśnia, że różnice pomiędzy ustaleniami zawartymi w Umowie z dnia 30 czerwca 2022 roku i Porozumieniu podpisanym w dniu 30 czerwca 2022 roku a warunkami zawartymi w umowie przedwstępnej z dnia 19 maja 2022 roku są efektem negocjacji między Stronami prowadzonych w czasie pomiędzy datą zawarcia umowy przedwstępnej a ostatecznie zawartą Umową i Porozumieniem. Różnice te nie zmieniają sumarycznie kwot ustalonych w umowie przedwstępnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-01 MICHAŁ KIERUL PREZES ZARZĄDU MICHAŁ KIERUL
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki