REKLAMA

SIMFABRIC S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

2022-10-20 10:58
publikacja
2022-10-20 10:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
W_2100_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-20
Skrócona nazwa emitenta
SIMFABRIC S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent", „Spółka"] informuje o otrzymaniu w dniu 20 października 2022 roku zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [„Ustawa o ofercie”] o nabyciu przez AGIO SMART MONEY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie 375.815 akcji Spółki, stanowiących 6,01% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 375.815 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 6,01% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Emitent w załączeniu zamieszcza pełną treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej.
Załączniki
Plik Opis
W_2100_2022.pdfW_2100_2022.pdf Zawiadomienie Agio Funds

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-20 Julia Natalia Leszczyńska Prezes Zarządu Julia Natalia Leszczyńska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki