REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r.

2023-09-29 17:40
publikacja
2023-09-29 17:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_RB_27_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-29
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym (Sfinks, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2023, w którym informował o konieczności skorygowania skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2023 opublikowanego 30 maja 2023 r., prezentuje w załączeniu tabelę z głównymi pozycjami sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej podlegającymi korekcie w wartościach opublikowanych ww. dacie (było) oraz skorygowanych (powinno być).

Sfinks przekaże skorygowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku w kolejnej publikacji w systemie ESPI.

Szczegółowa podstawa prawna: §15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Załączniki
Plik Opis
Załącznik do RB 27_2023.pdfZałącznik do RB 27_2023.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-29 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2023-09-29 Mateusz Cacek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki