REKLAMA

SELVITA S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR

2020-09-04 08:07
publikacja
2020-09-04 08:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-04
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w przedmiocie rekomendowania projektu Emitenta do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ("NCBiR"), informuje, iż w dniu 3 września 2020 r. spółka zależna Emitenta Ardigen S.A. zawarła z NCBiR umowę dotyczącą realizacji projektu pn. "Stworzenie innowacyjnej, opartej na sztucznej inteligencji technologii TCRact w celu wprowadzenia na rynek nowej usługi polegającej na projektowaniu in silico receptorów limfocytów T (TCR) do wykorzystania w immunoterapiach nowotworów" ("Projekt") w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 Szybka Ścieżka.

Celem projektu jest opracowanie, walidacja i wdrożenie innowacyjnej, opartej na uczeniu maszynowym technologii TCRact, która pozwoli na wdrożenie nowej usługi polegającej na przewidywaniu i optymalizacji TCRów rozpoznających specyficznie antygeny nowotworowe związane z HLA (Human Leukocyte Antigen) na potrzeby firm farmaceutycznych i biotechnologicznych opracowujących immunoterapie nowotworów.

- wartość całkowita Projektu netto: 20 181 114,38 zł
- otrzymana wartość dofinansowania: 11 701 901,06 zł
- okres realizacji: lipiec 2020 – czerwiec 2023

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-04 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
2020-09-04 Miłosz Gruca Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki