REKLAMA

SEKO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 30 lipca 2021 r.

2021-07-02 11:50
publikacja
2021-07-02 11:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
rb4_2021_zwolanie_ZWZ_30.07.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
rb4_2021_regulamin_eWalneZgromadzenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-02
Skrócona nazwa emitenta
SEKO S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 30 lipca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SEKO S.A. (Emitent lub Spółka) z siedzibą w Chojnicach zwołuje na podstawie art. 399 § 1 w związku art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chojnicach przy ul. Zakładowej 3, w dniu 30 lipca 2021 r. o godzinie 12.00. Porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu określa załącznik do raportu.

Emitent informuje, że dopuścił możliwość udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. „Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
rb4_2021_zwolanie_ZWZ_30.07.2021.pdfrb4_2021_zwolanie_ZWZ_30.07.2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ SEKO S.A. na dzień 30.07.2021 r.
rb4_2021_regulamin_eWalneZgromadzenie.pdfrb4_2021_regulamin_eWalneZgromadzenie.pdf Regulamin udziału w WZ SEKO S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-02 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu
2021-07-02 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki