REKLAMA

SEKO S.A.: Zawiadomienie o stanie posiadania akcji - przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki

2021-01-07 17:16
publikacja
2021-01-07 17:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
rb_1_2021_zalacznik_zawiadomienie_akcjonariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-07
Skrócona nazwa emitenta
SEKO S.A.
Temat
Zawiadomienie o stanie posiadania akcji - przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd SEKO S.A. w z siedzibą w Chojnicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 7 stycznia 2021 roku otrzymał zawiadomienie przesłane przez NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), w którego imieniu jako organ zarządzający działa OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w sprawie przekroczenia przez NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku przeprowadzonej w dniu 30 grudnia 2020 r. transakcji na rynku regulowanym, na podstawie której Fundusz nabył 1 133 akcje Spółki.

Przed przeprowadzeniem tej transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 664 715 akcji Spółki stanowiących 9,99571% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 664 715 głosów stanowiących 9,99571% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po przeprowadzeniu transakcji Fundusz posiada bezpośrednio 665 848 akcji Spółki stanowiących 10,012752% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 665 848 głosów stanowiących 10,012752% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Fundusze zarządzane przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 1 032 499 akcji Spółki, co stanowi 15,5263% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.


Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
rb_1_2021_zalacznik_zawiadomienie_akcjonariusza.pdfrb_1_2021_zalacznik_zawiadomienie_akcjonariusza.pdf Zawiadomienie od akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-07 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu
2021-01-07 Tomasz Kustra Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki