REKLAMA

Raen S.A.: Projekty uchwał wraz z dokumentacją na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2023 r.

2023-06-01 16:09
publikacja
2023-06-01 16:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAENSA_Projekty_uchwal_ZWZ_28_06_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RAENSA_SRN_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RAENSA_SRNoW_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RAENSA_RBR_SRNoW_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-01
Skrócona nazwa emitenta
Raen S.A.
Temat
Projekty uchwał wraz z dokumentacją na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Raen S.A. za rok obrotowy 2022, Sprawozdanie Rady Nadzorczej Raen S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach, które to dokumenty zgodnie z planowanym porządkiem obrad zostaną przedstawione do rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
Załączniki
Plik Opis
RAENSA_Projekty_uchwal_ZWZ_28_06_2023.pdfRAENSA_Projekty_uchwal_ZWZ_28_06_2023.pdf Projekty uchwał na ZWZ Raen S.A.na 28.06.2023
RAENSA_SRN_2022.pdfRAENSA_SRN_2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok
RAENSA_SRNoW_2022.pdfRAENSA_SRNoW_2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2022 rok
RAENSA_RBR_SRNoW_2022.pdfRAENSA_RBR_SRNoW_2022.pdf Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-01 Adam Guz Prezes Zarządu Adam Guz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki