REKLAMA

Quercus TFI rekomenduje brak dywidendy, chce upoważnienia do buy-back'u na 5 lat

2018-06-01 12:18
publikacja
2018-06-01 12:18

Zarząd Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie zysku za 2017 r. w całości na kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie wszelkich wydatków i nakładów służących ograniczaniu wpływu potencjalnych strat z tytułu obligacji GetBack, posiadanych przez fundusze zarządzane przez spółkę, podała firma. Jednocześnie zaproponował, by akcjonariusze upoważnili go do przeprowadzenia skupu akcji własnych, za maksymalną kwotę odpowiadającą zyskowi za rok obrotowy 2017, w okresie pięciu lat od udzielenia tego upoważnienia.

/ Puls Biznesu

"Zarząd proponuje, aby walne zgromadzenie przeznaczyło zysk spółki za rok obrotowy 2017, w kwocie 34 032 760,66 zł, w całości na kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie wszelkich wydatków i nakładów służących ograniczaniu wpływu potencjalnych strat z tytułu obligacji GetBack S.A. posiadanych obecnie przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez spółkę na sytuację tych funduszy inwestycyjnych i ich uczestników, w tym służących uzyskaniu przez spółkę pośredniej ekspozycji na te obligacje, bądź na pokrycie wydatków z tytułu nabywania akcji własnych spółki, wraz z kosztami ich nabycia, dokonywanego na podstawie uchwał walnego zgromadzenia" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd zaproponował, aby walne zgromadzenie upoważniło zarząd do przeprowadzenia skupu akcji własnych, za maksymalną kwotę odpowiadającą zyskowi za rok obrotowy 2017, w okresie pięciu lat od udzielenia tego upoważnienia.

"Przyszłe decyzje zarządu w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych na podstawie wyżej wymienionego upoważnienia walnego zgromadzenia będą zależały od rozwoju sytuacji w zakresie wyżej wymienionych obligacji GetBack S.A., przyszłych wyników finansowych spółki, spełniania wymogów kapitałowych oraz spełniania kryteriów określanych w obecnym i przyszłych stanowiskach Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczących polityki dywidendowej towarzystw funduszy inwestycyjnych. Ponadto, w zależności od wyżej wymienionych czynników, zarząd będzie mógł przeprowadzić jeden lub więcej programów skupu akcji własnych" - wskazano dalej w komunikacie.

Zarząd podkreślił, że upoważnienie do przeprowadzenia skupu akcji własnych inaczej niż w latach ubiegłych nie zobowiązuje go do przeprowadzenia ww. operacji w danym roku, a jedynie daje możliwość przeprowadzenia takiej operacji w terminie 5 lat od powzięcia przedmiotowej uchwały.

"Tym samym inwestorzy powinni mieć na względzie ryzyko, że zarząd może nie skorzystać z ww. uprawnienia i skup akcji własnych z uwagi na ww. czynniki może nie zostać przeprowadzony" - podsumowano w materiale.

Pod koniec kwietnia spółka podała, że Quercus Ochrony Kapitału i Quercus Multistrategy FIZ nie posiadają już obligacji GetBack. "Wyżej wymienione fundusze, a także żaden inny fundusz Quercus, nie posiadają również akcji GetBack S.A." - napisała wówczas spółka w komunikacie.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

Źródło:
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (1)

dodaj komentarz
janek43
Panie Qwercus, Pan przy angażowaniu dużych pieniędzy musiał się dowiedzieć że majątek GetBack to przede wszystkim stare 19 letnie drukarki wyceniane po 6 tysięcy, Windowsy XP po 2 tysiące czy leasingowane stare ople. W sumie same śmieci bo żadnych nieruchomości. Dlaczego Pan tę wiedzę zataił przed 10 tysiącami prywatnych Panie Qwercus, Pan przy angażowaniu dużych pieniędzy musiał się dowiedzieć że majątek GetBack to przede wszystkim stare 19 letnie drukarki wyceniane po 6 tysięcy, Windowsy XP po 2 tysiące czy leasingowane stare ople. W sumie same śmieci bo żadnych nieruchomości. Dlaczego Pan tę wiedzę zataił przed 10 tysiącami prywatnych obligatariuszy?

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki