REKLAMA

QUERCUS TFI S.A.: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

2022-01-03 14:31
publikacja
2022-01-03 14:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-03
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 30 grudnia 2021 r. wyniosła 4 438,2 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 3 794,2 mln zł aktywów jedenastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 24,6 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO,
- 55,0 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 56,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ,
- 55,2 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,
- 85,1 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 14,5 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,
- 143,3 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ,
- 210,0 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza trzema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki.


Podstawa prawna:
- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-03 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2022-01-03 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki