REKLAMA

QUANTUM SOFTWARE SA: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A.

2021-06-23 18:49
publikacja
2021-06-23 18:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
QUANTUM SOFTWARE SA
Temat
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Quantum software S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. w dniu dzisiejszym podjęło uchwałę nr 6/2021 w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na Kapitale Zapasowym (Uchwała).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zysk netto Spółki za 2020 rok w wysokości 2 880 072,89 zł [słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 89/100] przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawiło również przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy (tytułem dywidendy) kwotę 1.288.065,01 zł [słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych 01/100] z zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na Kapitale Zapasowym:
- za rok 2016 – 268.734,98 zł
- za rok 2017 – 11.637,77 zł
- za rok 2018 – 10.834,25 zł
- za rok 2019 – 996.858,01 zł

Zgodnie z Uchwałą dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy ustala się na 01 września 2021 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 08 września 2021 roku. Na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 3,17 zł.

Dywidendą zostaną objęte wszystkle akcje tj. 1 314 870 szt.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-23 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
2021-06-23 Marek Jędra Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki