REKLAMA

Poprawia się koniunktura, nastroje konsumentów również coraz lepsze

2016-01-22 14:24
publikacja
2016-01-22 14:24
Poprawia się koniunktura, nastroje konsumentów również coraz lepsze
Poprawia się koniunktura, nastroje konsumentów również coraz lepsze
fot. Krzysztof Wojciechowski / / FORUM

Bieżące i wyprzedzające nastroje konsumenckie w styczniu 2016 r. poprawiły swoje notowania w porównaniu do poprzedniego miesiąca - podał GUS. Jak wynika z raportu, polepszyła się także koniunktura przemysłu i budownictwa. 

fot. / / KGHM

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł o 2,3 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -7,0.

"Najbardziej poprawiły się wartości składowych dotyczących przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju i finansowej gospodarstwa domowego (wzrost odpowiednio o 5,2 i 3,2 p. proc.). Wyższe wartości odnotowano także dla ocen obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz ekonomicznej kraju (wzrost odpowiednio o 1,9 i 1,2 p. proc.)" - napisano.

W porównaniu do stycznia 2015 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 4,7 pkt. proc.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł o 2,8 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -10,9.

"Wszystkie składowe wskaźnika osiągnęły wartości wyższe niż w poprzednim miesiącu. Największy wzrost odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost o 5,2 p. proc.), jak również dla przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i zmiany poziomu bezrobocia (wzrost odpowiednio o 3,2 i 2,1 p. proc.)" - napisano.

W porównaniu do stycznia 2015 r. obecna wartość WWUK jest wyższa o 5,6 pkt. proc.

Oceny koniunktury w przemyśle znów pozytywne

W styczniu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się na poziomie plus 0,8 wobec minus 1,1 w grudniu - wynika z badania GUS.

Oceny przetwórstwa przemysłowego od stycznia zeszłego roku (z wyjątkiem grudnia ubiegłego roku) są optymistyczne.

Badanie wskazuje, że poprawę koniunktury sygnalizuje 13,2 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 12,4 proc. Przed miesiącem było to odpowiednio 12,5 proc. i 13,6 proc. Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"W styczniu bieżący portfel zamówień oceniany jest negatywnie, na co wpływają pesymistyczne opinie dotyczące zarówno krajowego, jak i zagranicznego portfela zamówień. Bieżąca produkcja w styczniu jest ograniczana w większym stopniu niż w grudniu. Opinie dotyczące bieżącej sytuacji finansowej są zbliżone do sygnalizowanych przed miesiącem" - napisano w komentarzu do badania.

Z badania wynika, że należności nieznacznie spadają, choć wolniej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat.

"Wzrost opóźnień płatności za sprzedane produkty jest zbliżony do zgłaszanego w grudniu, ale nieco większy niż w analogicznym okresie ostatnich dwóch lat. Stan zapasów wyrobów gotowych oceniany jest przez przedsiębiorców jako nadmierny w stosunku do zapotrzebowania, podobnie jak przed miesiącem" - napisano.

"Prognozy portfela zamówień, produkcji, sytuacji finansowej są lepsze od przewidywań z grudnia; portfela zamówień i produkcji - nieznacznie pozytywne, a sytuacji finansowej - nieco mniej negatywne od formułowanych przed miesiącem. W najbliższych trzech miesiącach planowane jest utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia wyrobów przemysłowych. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny nie zmienią się" - dodano.

Oceny koniunktury w budownictwie w górę

Styczniowe oceny koniunktury w sektorze budowlanym są mniej negatywne niż przed miesiącem - wynika z badania GUS.

W styczniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 12,7 wobec minus 16,1 przed miesiącem. Poprawę koniunktury sygnalizuje 10,3 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 23,1 proc. (Przed miesiącem było to odpowiednio: 8,9 proc. i 25,0 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Od września 2015 r. diagnozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są coraz bardziej negatywne. Odpowiednie prognozy w styczniu są mniej pesymistyczne od formułowanych w grudniu. Nadal jest sygnalizowany wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Redukcje zatrudnienia mogą być nieco mniej znaczące od planowanych w ubiegłym miesiącu" - napisano w komentarzu do badania.

Z badania wynika, że przedsiębiorcy zapowiadają nieznacznie mniejszy od oczekiwanego w grudniu spadek cen robót budowlano-montażowych.

"Spośród badanych podmiotów 23,7 proc. (przed rokiem 22,1 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Styczeń jest szóstym z kolei miesiącem, w którym dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych" - dodano.

"Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej kształtuje się w styczniu na poziomie wyższym od notowanego przed miesiącem i przed rokiem".

Wskaźnik ocen diagnostycznych jest wyższy od zgłaszanego zarówno przed miesiącem jak i przed rokiem.

Wartość składowej prognostycznej w niewielkim stopniu maleje w porównaniu z grudniem 2015 r., natomiast rośnie w skali roku.

(PAP) map/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Gospodarka i dane makroekonomiczne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki