REKLAMA

Pierwszy Międzynarodowy Konkurs Arbitrażowy rozstrzygnięty

2012-11-09 16:54
publikacja
2012-11-09 16:54

W Pierwszym Międzynarodowym Konkursie Arbitrażowym w Warszawie dla studentów prawa organizowanym przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wraz z Instytutem Europejskich Studiów Prawniczych w Osnabrück wygrał zespół z Uniwersytetu w Maastricht. Jury postanowiło także wyróżnić najlepszych mówców symulowanych rozpraw sądowych.

W finale Pierwszego Międzynarodowego Konkursu Arbitrażowego w Warszawie w dniach 8-9 listopada zmierzy się zespoły studentów z uniwersytetów z: USA, Rosji, Niemiec, Holandii, Węgier, Kosowa i Polski. Po pierwszym dniu konkursu polegającym na przeprowadzeniu symulowanych rozpraw sądowych do ścisłego finału awansowały trzy najlepsze zespoły z uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet w Maastricht, Uniwersytet w Prisztinie, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Rundy finałowe Pierwszego Międzynarodowego Konkursu Arbitrażowego w dniu 9 listopada 2012 roku ostatecznie wygrał zespół: Uniwersytet wMaastricht z Holandii. Na drugim miejscu uplasowali się studenci z Uniwersytetu Śląskiego, a trzecią pozycję zajął zespół z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Natomiast zespół studentów z uczelni w Prisztinie zajęli czwarte miejsce.

Jesteśmy pod wielkim wrażeniem poziomu merytorycznego jaki zaprezentowali studenci. Cieszę się, że pierwszy międzynarodowy konkurs arbitrażowy w Polsce wygrał zespół z Uniwersytetu w Maastricht. Studenci z siedmiu krajów, których gościliśmy w Warszawie miało znakomitą okazję do wymiany doświadczeń i zawiązania nowych międzynarodowych przyjaźni mówi Marek Furtek, prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

W naszych działaniach staramy się wspierać młodych prawników. Już teraz zapraszam wszystkich studentów prawa, którzy kończą studia do wzięcia udziału w przyszłorocznej już VI edycji Konkursu im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego (arbitrażowego) i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego dodaje prezes Marek Furtek.

Wysoki poziom symulowanych rozpraw sprawił, że trudno nam było wybrać ostatecznie jeden zwycięski zespół. Jury zdecydowało, że zostaną wybrani także najlepsi mówcy z pośród wszystkich biorących udział w konkursie studentów. Młodzi prawnicy wykazali się nie tylko dużą wiedzą, ale również pomysłowością, które z pewnością zaprocentują w ich przyszłej pracy zawodowej podsumowuje prof. dr dr h.c. Fryderyk Zoll z Uniwersytetu z Osnabrück i Uniwersytetu Jagiellońskiego, współorganizator i członek jury Pierwszego Międzynarodowego Konkursu Arbitrażowego w Polsce.

Jury postanowiło docenić indywidualnie tych studentów, którzy podczas symulowanych rozpraw wykazywali się szczególną aktywnością i w sposób przekonywujący dla Zespołu Orzekającego składającego się z członków jury przedstawiali swoją argumentację. Najlepsi mówcy według organizatorów to: Maria Łabno (Uniwersytet Śląski), Armin Lambertz (Uniwersytet w Maastricht) i Arbreshe Zogjami (Uniwersytet w Prisztinie).

Pierwszy Międzynarodowy Konkurs Arbitrażowy w Warszawie składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie, zadaniem drużyn było przygotowanie dwóch pism procesowych pozwu oraz odpowiedzi na pozew. Do etapu ustnego zaproszonych zostało ostatecznie osiem drużyn, których pisma procesowe zdobyły najwyższe oceny. Drużyny te brały udział w symulowanych rozprawach w dniach 8-9 listopada w Warszawie w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy KiG, podczas których, występując w roli pełnomocnika powoda lub pozwanego przedstawiali swoją argumentację przed Zespołem Orzekającym.

Finałowa runda była otwarta dla widzów. Była to znakomita okazja dla wszystkich adeptów prawa a także zainteresowanych osób, którzy mogli zobaczyć jak przebiegają tego typu rozprawy, które są zwykle toczone za zamkniętymi drzwiami.

W jury konkursu zasiadali prawnicy z wieloletnim doświadczeniem przy rozstrzyganiu sporów w sądach arbitrażowych. Byli to: prof. dr dr h.c. Fryderyk Zoll (Uniwersytet w Osnabrück /Uniwersytet Jagielloński), dr Maciej Zachariasiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego), prof. dr Hans Schulte-Nolke (Uniwersytet w Osnabrück).

Celem Konkursu jest popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie projektu Wspólnej Ramy Odniesienia przygotowanego przez tzw. Study Group on European Civil Code oraz Grupę Badawczą ds. Prawa Prywatnego WE (Acquis Group), a także promowanie rozwiązywania międzynarodowych sporów handlowych w oparciu o ten projekt na drodze postępowania arbitrażowego. Konkurs ma przyczynić się do promowania wiedzy na temat procesu unifikacji Europejskiego Prawa Prywatnego, a także uwydatnić ogromne znaczenie DCFR jako kompletnego zbioru reguł, które w istotny sposób ułatwią rozstrzyganie sporów, zwłaszcza w arbitrażu międzynarodowym.

Konkurs był także okazją do przeprowadzenia publicznej dyskusji na temat opracowanego tekstu prawnego DCFR - Zasad, Definicji i Prawa Modelowego Europejskiego Prawa Prywatnego oraz możliwości ich stosowania w praktyce w postępowaniu arbitrażowym. Dla młodych uczestników była to również okazja do wystąpienia w roli pełnomocnika przed Zespołem Orzekającym, zdobycia doświadczeń praktycznych i doskonalenia już nabytych umiejętności. 

Źródło:
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki