PZ CORMAY S.A.: wyniki finansowe

2019-11-14 17:29
publikacja
2019-11-14 17:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_PZ_CORMAY_RS_Q3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ,TOWARÓW I USŁUG 49714 49950 11538 11743
II. ZYSK ( STRATA ) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 4577 -4400 1062 -1034
III. ZYSK ( STRATA ) BRUTTO PRZED OPODATKOWANIEM -3507 -1502 -814 -353
IV. ZYSK (STRATA ) NETTO -3664 -1387 -850 -326
V. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -3824 3467 -888 815
VI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 22967 -3227 5331 -759
VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -8821 808 -2047 190
VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO ,RAZEM 10322 1048 2396 246
IX. SUMA BIALNSOWA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018) 148872 161498 34039 37558
X. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2018) 13503 12771 3087 2970
XI. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2018) 22679 30027 5185 6983
XII. KAPITAŁ WŁASNY -OGÓŁEM( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2019/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2018) 112690 118700 25766 27605
XIII. AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2018) 84205 84205 19253 19583
XIV. LICZBA AKCJI(SZT) (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2018) 84205 84205 84205 84205
XV. ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ -0,038 -0,019 -0,009 -0,005
XVI. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNA AKCJĘ( KONIEC BIEŻACEGO KWARTAŁU 2019/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2018) 1,34 1,41 0,31 0,33
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XVII. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ,TOWARÓW I USŁUG 30694 29126 7124 6848
XVIII. ZYSK ( STRATA ) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 592 -2507 137 -589
XIX. ZYSK ( STRATA ) BRUTTO PRZED OPODATKOWANIEM 153 -2603 36 -612
XX. ZYSK (STRATA ) NETTO 153 -2603 36 -612
XXI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 3181 2841 738 668
XXII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -10422 -3183 -2419 -748
XXIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 9983 812 2317 191
XXIV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO ,RAZEM 2742 470 636 110
XXV. SUMA BIALNSOWA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2018) 155691 125565 35598 29201
XXVI. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2018) 26094 12049 5966 2802
XXVII. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2018) 10605 18051 2425 4198
XXVIII. KAPITAŁ WŁASNY -OGÓŁEM( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2019/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2018) 118992 95465 27207 22201
XXIX. AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2018) 84205 84205 19253 19583
XXX. LICZBA AKCJI(SZT) (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2019/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2018) 84205 84205 84205 84205
XXXI. ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ 0,002 -0,034 0,000 -0,008
XXXII. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNA AKCJĘ( KONIEC BIEŻACEGO KWARTAŁU 2019/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2018) 1,41 1,13 0,32 0,26


-Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec kwartału
bieżącego roku obrotowego 30-09-2019 / koniec poprzedniego roku
obrotowego 31-12-2018-Wybrane dane finansowe z jednostkowego bilansu
(jednostkowe sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na
koniec kwartału bieżącego roku obrotowego 30-09-2019 / koniec
poprzedniego roku obrotowego 31-12-2018


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_PZ_CORMAY_RS_Q3_2019.pdfGK_PZ_CORMAY_RS_Q3_2019.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2019-11-14 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki