1,05 zł
-0,94% -0,01 zł
PZ Cormay SA (CRM)

Aktualizacja oceny ryzyka zwrotu dotacji

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2018
Data sporządzenia: 2018-01-12
Skrócona nazwa emitenta
PZ CORMAY S.A.
Temat
Aktualizacja oceny ryzyka zwrotu dotacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PZ Cormay S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o zmianie na wyższe charakteru ryzyka zwrotu dotacji związanego z realizacją projektów pt.: (i) „Innowacyjny system biochemiczny - analizator z linią odczynnikową - respektujący potrzeby klientów” objętego na podstawie umowy z dnia 23 października 2009 r. wsparciem finansowym w ramach Działania 1.4 POIG numer UDA-POIG.01.04.00-06-011/09-00 („Umowa Equisse”), (ii) „Opracowanie innowacyjnego analizatora biochemicznego POC oraz dedykowanych odczynników” objętego na podstawie umowy z dnia 05 października 2011 r. wsparciem finansowym w ramach Działania 1.4 POIG numer UDA-POIG.01.04.00-06-004/11-00 („Umowa Blue Box”). W raporcie okresowym za pierwsze półrocze 2017 r., opublikowanym w dniu 31 sierpnia 2017 r., ryzyko zwrotu dotacji - prawdopodobieństwo niezrealizowania wskaźników rezultatu w okresach trwałości projektów Zarząd Emitenta ocenił jako niskie i w związku z tym nie identyfikował znacznego ryzyka zwrotu już przyznanego i wypłaconego dofinansowania na zrealizowane prace badawcze i rozwojowe.

W dniu 30 listopada 2017 r. Spółka zwróciła się z wnioskiem do Regionalnej Instytucji Finansującej (”RIF”) o wprowadzenie zmian do:
A. Umowy Equisse - w zakresie zmiany terminu osiągniecia wskaźników rezultatu związanych z wdrożeniem i sprzedażą produktu do końca trwania umowy o dofinansowanie. Wniosek został rozpatrzony negatywnie. Spółka została poinformowana o obowiązku dalszego realizowania umowy o dofinansowanie (pomimo niepodpisania aneksu w ww. zakresie) zgodnie z jej postanowieniami, w tym osiągnięcia zaplanowanych wskaźników rezultatu do końca trwania tej umowy, czyli do 31.10.2018 r. W całym tym okresie RIF będzie monitorowała postępy w poziomie osiągniecia założonych wskaźników. W przypadku potencjalnego nieosiągnięcia wskaźników rezultatu Spółka może zostać zobowiązana do zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Otrzymane w ramach danego projektu dofinansowanie to 2.285.980,55 PLN.
B. Umowy Blue Box - w zakresie zmiany terminu osiągniecia wskaźników rezultatu związanych z wdrożeniem i sprzedażą produktu do końca trwania umowy o dofinansowanie. Wniosek został rozpatrzony negatywnie. Spółka została poinformowana o obowiązku dalszego realizowania umowy o dofinansowanie (pomimo niepodpisania aneksu w ww. zakresie) zgodnie z jej postanowieniami, w tym osiągnięcia zaplanowanych wskaźników rezultatu do końca trwania tej umowy, czyli do 31.12.2018 r. W całym tym okresie RIF będzie monitorowała postępy w poziomie osiągniecia założonych wskaźników. W przypadku potencjalnego nieosiągnięcia wskaźników rezultatu Spółka może zostać zobowiązana do zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Otrzymane w ramach danego projektu dofinansowanie to 5.896.525,25 PLN.

Dodatkowo Spółka w dniu 30 listopada 2017 r. złożyła wniosek do RIF w zakresie wydłużenia terminu osiągniecia wskaźników rezultatu związanych z wdrożeniem i sprzedażą produktu poza termin wskazany w umowie z dnia 13 czerwca 2011 r. o dofinansowanie „Opracowanie innowacyjnego analizatora hematologicznego klasy 5-diff oraz dedykowanych odczynników” objętego wsparciem finansowym w ramach Działania 1.4 POIG. numer UDA-POIG.01.04.00-06-004/10-00 (Umowa Hermes Senior). Spółka wraz z wnioskiem przedstawiła dokumenty potwierdzające możliwość zrealizowania Umowy Hermes Senior w toku 2018 r. Proces weryfikacji wniosku przez PARP i RIF nie został jeszcze zakończony. Istnieje analogiczne do powyższego ryzyko nieotrzymania zgody na proponowane przez Spółkę zmiany polegające na przesunięciu terminu wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz zmianę terminu osiągnięcia wskaźników rezultatu. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę i potencjalnego nieosiągnięcia wskaźników rezultatu Spółka może zostać zobowiązana do zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami. Otrzymane w ramach danego projektu dofinansowanie to 6.745.471,16 PLN.

Mając na względzie powyższe Zarząd Emitenta w dniu 12 stycznia 2018 r. zmienił ocenę prawdopodobieństwa niezrealizowania wskaźników rezultatu w okresach trwałości projektów na średnią i w związku z tym aktualnie identyfikuje ryzyko zwrotu już przyznanego i wypłaconego dofinansowania na zrealizowane prace badawcze i rozwojowe.
Spółka podejmuje kroki w kierunku wypracowania rozwiązań zmierzających do zmniejszenia powyższych ryzyk.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-12 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2018-01-12 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl