REKLAMA

PURE BIOLOGICS S.A.: Osiągnięcie pozytywnego wyniku w badaniach kontraktowych

2022-08-17 12:01
publikacja
2022-08-17 12:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-17
Skrócona nazwa emitenta
PURE BIOLOGICS S.A.
Temat
Osiągnięcie pozytywnego wyniku w badaniach kontraktowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [“Spółka”] informuje, że w dniu 17.08.2022 Spółka z powodzeniem zakończyła zlecone badania kontraktowe obejmujące selekcję aptameru rozpoznającego wskazany przez Klienta cel białkowy. Selekcja wykorzystywała platformę technologiczną PureApta, powstałą w wyniku realizacji w Spółce projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Wraz ze zleceniem na badania kontraktowe Spółka podpisała z Klientem umowę gwarantującą udział w zyskach z tytułu komercjalizacji aptameru [RAPORT BIEŻĄCY ESPI 2/2022] przez Klienta. Wraz z pozytywnym zakończeniem badań kontraktowych pojawiła się szansa na realizację zysków z tytułu tej umowy.

Na mocy zlecenia Pure Biologics S.A. z sukcesem wykonała selekcję aptameru, dostarczając jego sekwencję i inne parametry. Aptamer Klient planuje wykorzystać w rozwiązaniu terapeutycznym o potencjale antywirusowym. Za zlecenie Spółka otrzyma jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 214 000 PLN.

Umowa gwarantująca udział w zyskach zawiera zapisy, na mocy których Spółce przysługuje 6% udział w zyskach netto Klienta osiąganych z umów, których przedmiotem będzie produkt [rozwiązanie terapeutyczne] wykorzystujący opracowany przez Pure Biologics S.A. aptamer. Decyzja o rozwoju i komercjalizacji rozwiązania terapeutycznego należy do Klienta.

Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Pure Biologics S.A. za istotną, ponieważ stanowi bezpośrednią komercjalizację efektów wdrożenia platformy PureApta, może zapewnić Spółce w przyszłości bierny dochód, jak również wejście z rozwiązaniami aptamerowymi na rynek potencjalnych terapeutyków. Osiągnięty wynik świadczy również o możliwościach, jakie daje zastosowanie aptamerów w terapiach pozaustrojowych, nad którymi pracuje Spółka.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-17 Filip Jeleń Prezes Zarządu
2022-08-17 Romuald Harwas Wiceprezes Zarządu
2022-08-17 Petrus Spee Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki