REKLAMA

PROTEKTOR: Zawarcie umowy o kredyt odnawialny.

2022-06-30 20:04
publikacja
2022-06-30 20:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Zawarcie umowy o kredyt odnawialny.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033534, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (dalej „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. Spółka powzięła informację o podpisaniu przez drugą stronę, tj. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000025237) („Bank”) umowy o elastyczny kredyt odnawialny („Umowa”, „Kredyt”).

Na podstawie Umowy Bank udziela Spółce elastycznego kredytu odnawialnego w wysokości 7.300.000 zł na finansowanie działalności bieżącej. Kredyt może zostać wykorzystany od dnia 14 października 2022 r. do 29 czerwca 2023 r. Kredyt objęty jest gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. Kredyt zostanie uruchomiony po potwierdzeniu skutecznego ustanowienia zabezpieczeń, przekazaniu Bankowi przez Spółkę środków na prowizję na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu udzielenia gwarancji płynnościowej oraz wpisaniu gwarancji płynnościowej do rejestru BGK. Spłata Kredytu powinna nastąpić do 30 czerwca 2023 r. Spłata całości lub części Kredytu przed upływem ostatecznego terminu spłaty odnawia jego kwotę.

Zabezpieczenia spłaty kredytu stanowią:

a) weksel in blanco, wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową;

b) Gwarancja PLG-FGP udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 5.840.000,00 PLN, na okres od dnia wpisu do Rejestru BGK do dnia 29 września 2023 roku;

c) poręczenie spółki ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH na kwotę 9.125.000, które ma zostać udzielone w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od innych umów tego typu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-30 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2022-06-30 Mariusz Drużyński Członek Zarządu
2022-06-30 Kamil Gajdziński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki