REKLAMA
WEBINAR

PROTEKTOR: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A.

2022-11-04 18:54
publikacja
2022-11-04 18:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_2_11_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-04
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534, kapitał zakładowy 9 572 300,00 zł, NIP: 7120102959 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 398 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje na dzień 1 grudnia 2022 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w hotelu IBIS Warszawa Stare Miasto, Sala Gaston, w Warszawie (00-209) przy ul. Muranowskiej 2.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie.pdfOgłoszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał.pdf Projekty uchwał
Pełnomocnictwo.pdfPełnomocnictwo.pdf Pełnomocnictwo
Formularz.pdfFormularz.pdf Formularz
Uchwała_2_11_2022.pdfUchwała_2_11_2022.pdf Uchwała Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-04 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2022-11-04 Mariusz Drużyński Członek Zarządu
2022-11-04 Kamil Gajdziński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki