REKLAMA

PRO-LOG: Korekta raportu rocznego Spółki za rok 2019/2020

2020-11-04 14:50
publikacja
2020-11-04 14:50
Zarząd Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje ko-rekty raportu rocznego Spółki za rok 2019/2020 opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 16/2020 w dniu 3 listopada 2020 roku poprzez:

a)dołączenie prawidłowego pliku sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019/2020 (w wy-niku omyłki dołączony dotychczas skan dokumentu nie zawiera wszystkich stron);
b)przedstawienie skorygowanej treści raportu rocznego Spółki za rok 2019/2020 zawierającego pomyłkę pisarską na str. 6 w następującym zakresie:

W roku obrotowym 2019/2020 Spółka nie udzielała poręczenia dla spółki XBS Logistics S.A. w kwocie 2.000.000,00 PLN.

prawidłowa:

W roku obrotowym 2019/2020 Spółka udzielała poręczenia dla spółki XBS Logistics S.A. w kwocie 2.000.000,00 PLN.

Pozostała treść raportu rocznego nie uległa zmianie.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje ponadto ponownie pełną treść raportu rocznego wraz ze wszystkimi załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obro-tu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20201104_145047_0000130006_0000125663.pdf
20201104_145047_0000130006_0000125664.pdf
20201104_145047_0000130006_0000125665.pdf
20201104_145047_0000130006_0000125666.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki