23,5000 zł
0,43% 0,1000 zł
Prime Car Management S.A. (PCM)

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-21
Skrócona nazwa emitenta
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Zarząd Prime Car Management S.A. („Spółka”) w związku z ogłoszeniem w dniu 20 lutego 2019 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez PSC III, LP, tj. fundusz zarządzany przez Pollen Street Capital Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 roku powziął informację poufną o otrzymaniu wstępnych ofert od potencjalnych inwestorów, którzy rozważają ewentualną inwestycję kapitałową w Spółkę tj. zainteresowani są nabyciem 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki („Potencjalna Transakcja”), przy czym warunkiem koniecznym było przeprowadzenie przez nich badania prawnego, finansowego, podatkowego i komercyjnego Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki udostępnił wybranym potencjalnym inwestorom data room celem rozpoczęcia przez nich due diligence Spółki, dla oceny zasadności dokonania Potencjalnej Transakcji.
Jednocześnie, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że, działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), w dniu 20 grudnia 2018 r. podjął decyzję o opóźnieniu obowiązku przekazania do publicznej wiadomości informacji o otrzymaniu wstępnych ofert dotyczących Potencjalnej Transakcji oraz rozpoczęciu badania prawnego, finansowego, podatkowego i komercyjnego Spółki przez wybranych potencjalnych inwestorów. Decyzja Spółki spowodowana była faktem, że niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki, poprzez negatywny wpływ na możliwość przeprowadzenia Potencjalnej Transakcji oraz możliwość wprowadzenia w błąd opinii publicznej poprzez błędną interpretację intencji Spółki w ramach prowadzonej Potencjalnej Transakcji. Zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci MAR, po publikacji niniejszego raportu, Spółka przekaże Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-21 Jakub Kizielewicz Prezes Zarządu
2019-02-21 Maciej Letniowski Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

  • Początek I fazy zapisów na sprzedaż akcji po 23,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKO Leasing SA.

  • Zakończenie I fazy zapisów na sprzedaż akcji po 23,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKO Leasing SA.

  • Początek II fazy zapisów na sprzedaż akcji po 23,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKO Leasing SA.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.