POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

2019-11-15 16:30
publikacja
2019-11-15 16:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-15
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Inwat sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („Zleceniobiorca”) umowę („Umowa”), której przedmiotem jest wykonanie przez Zleceniobiorcę wielobranżowej dokumentacji projektowej na potrzeby „Budowy Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach” („Kontrakt”) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Kontraktu przez Spółkę. Okres wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem jej podpisania i kończy po upływie 40 miesięcy od dnia 23.10.2019 r., czyli od daty wydania przez Zamawiającego, tj. Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” sp. z o.o., na podstawie Kontraktu Polecenia Rozpoczęcia Prac.

Wynagrodzenie za wykonanie przez Zleceniobiorcę przedmiotu Umowy jest ryczałtowe i zostało ustalone na kwotę 42.566.536,00 PLN netto. Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kar umownych w przypadkach określonych w Umowie, jednakże łączna kwota kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 25% kwoty wynagrodzenia netto. Spółka będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku gdy kwota naliczonych kar umownych, nie pokryje wartości poniesionej przez nią szkody.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Michał Głowiński Specjalista ds. prawnych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki