REKLAMA
ZAGŁOSUJ

PJP MAKRUM S.A.: wyniki finansowe

2021-11-18 17:08
publikacja
2021-11-18 17:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_3Q2021_-_GK_PJP_MAKRUM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PJP_Skon_Spr_Zarz_3Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 206 643 252 640 45 276 57 111
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 188) 14 729 (260) 3 330
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 585) 13 048 (347) 2 950
IV. Zysk (strata) netto (1 997) 9 494 (438) 2 146
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (1 997) 9 494 (438) 2 146
VI. Zysk na akcję (PLN) (0,33) 1,59 (0,07) 0,36
VII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) (0,33) 1,59 (0,07) 0,36
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 318 22 673 289 5 125
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 022) (20 415) (2 415) (4 615)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 11 783 5 233 2 582 1 183
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 079 7 491 455 1 693
XII. Aktywa 292 039 251 103 63 036 55 470
XIII. Zobowiązania długoterminowe 28 733 21 117 6 202 4 665
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 147 498 115 851 31 837 25 592
XV. Kapitał własny 115 808 114 135 24 997 25 213
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 115 808 114 135 24 997 25 213
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF 3Q2021 - GK PJP MAKRUM.pdfSSF 3Q2021 - GK PJP MAKRUM.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2021
PJP_Skon Spr Zarz 3Q2021.pdfPJP_Skon Spr Zarz 3Q2021.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za III kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-18 Piotr Szczeblewski Prezes Zarządu
2021-11-18 Dariusz Szczechowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki