REKLAMA

PJP MAKRUM S.A.: wyniki finansowe

2021-11-18 17:08
publikacja
2021-11-18 17:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PJP_MAKRUM_Sprawozdanie_Finansowe_30.09.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PJP_MKM_Jedn_Spr_Zarz_3Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 82 583 76 554 18 094 17 305
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 198) (631) (262) (143)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (229) (2 895) (50) (654)
IV. Zysk (strata) netto (81) (2 685) (18) (607)
V. Zysk na akcję (PLN) (0,01) (0,45) (0,00) (0,10)
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 632) (4 358) (1 015) (985)
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 904) (3 181) (1 732) (719)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 11 581 7 857 2 537 1 776
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (932) 318 (204) 72
X. Aktywa 205 566 170 902 44 371 37 753
XI. Zobowiązania długoterminowe 26 923 14 202 5 811 3 137
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 81 863 64 596 17 670 14 270
XIII. Kapitał własny 96 780 92 104 20 890 20 346
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PJP MAKRUM Sprawozdanie Finansowe 30.09.2021.pdfPJP MAKRUM Sprawozdanie Finansowe 30.09.2021.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2021
PJP MKM_Jedn Spr Zarz 3Q2021.pdfPJP MKM_Jedn Spr Zarz 3Q2021.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu za III kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-18 Piotr Szczeblewski Prezes Zarządu
2021-11-18 Dariusz Szczechowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki