REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Rekomendacja niewypłacania dywidendy za rok 2020

2021-04-27 14:29
publikacja
2021-04-27 14:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-27
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Rekomendacja niewypłacania dywidendy za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 r. podjął decyzję o rekomendacji niewypłacania dywidendy za rok 2020 dla akcjonariuszy PGE. Decyzja została podjęta zgodnie z polityką dywidendy, w szczególności w wyniku analizy zadłużenia Spółki w kontekście realizacji programu inwestycyjnego, zgodnie z założeniami Strategii Grupy PGE do 2030 roku ogłoszonej 19 października 2020 r. (raport bieżący nr 29/2020 z dnia 19 października 2020 r.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Recommendation not to pay dividend for 2020

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”, the
“Company”) discloses that on April 27, 2021 it has decided on the
recommendation not to pay dividend for 2020 to the PGE’s shareholders.
Decision was taken in accordance with the dividend policy, particularly
following the analysis of the Company’s indebtedness in the context of
the implementation of the investment program, in line with the
assumptions of the PGE Group’s Strategy until 2030 announced on October
19, 2020 (current report no. 29/2020 dated October 19, 2020).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu
2021-04-27 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki