REKLAMA

PCF Group planuje z oferty publicznej pozyskać 85-95 mln zł

2020-11-25 18:06, akt.2020-11-25 19:35
publikacja
2020-11-25 18:06
aktualizacja
2020-11-25 19:35
fot. TexBr / Shutterstock

Działający w branży gier PCF Group zamierza pozyskać z emisji nowych akcji około 85–95 mln zł netto. Cenę maksymalną akcji w ofercie ustalono na 46 zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Oferta publiczna PCF Group będzie obejmować łącznie nie więcej niż 4.125.024 akcje (akcje oferowane), w tym nie więcej niż 2.062.512 nowych akcji serii B (akcje nowej emisji) i nie więcej niż 2.062.512 istniejących akcji serii A (akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki).

Akcje nowej emisji zostaną zaoferowane inwestorom indywidualnym, inwestorom w transzy pracowniczej oraz inwestorom instytucjonalnym.

Akcje sprzedawane zostaną zaoferowane wyłącznie inwestorom instytucjonalnym.

Intencją spółki i oferujących jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym około 15 proc. akcji oferowanych oraz inwestorom w transzy pracowniczej około 3 proc. akcji oferowanych.

"Zamierzamy z oferty pozyskać do spółki od 85 do 95 mln zł, które przyspieszą realizację naszej strategii. Jednym z celów strategicznych jest rozbudowa istniejącego zespołu produkcyjnego we wszystkich lokalizacjach oraz pozyskanie nowych zespołów produkcyjnych, uruchomienie nowych studiów produkcyjnych lub przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes i większościowy akcjonariusz PCF Group Sebastian Wojciechowski.

Dodał, że spółka planuje również rozpoczęcie produkcji tworzonych przez People Can Fly gier w modelu „self-publishing”, tj. jako ich wydawca, w oparciu o własne IP – już istniejące lub nowo wytworzone.

PCF Group zakłada, że na rozwój zespołów produkcyjnych grupy wyda 15-20 mln zł.

Na finansowanie prac nad rozwijaniem koncepcji nowych gier wideo oraz pozyskanie nowego lub nowych zespołów produkcyjnych lub uruchomienie nowych studiów produkcyjnych lub przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo trafić ma 30-32 mln zł.

Z kolei na opracowanie koncepcji wykorzystania potencjału IP grupy wydane ma być 35-37 mln zł, a na dalszy rozwój tzw. PCF Framework 5-6 mln zł.

Zapisy na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych i transzy pracowniczej będą przyjmowane od 26 listopada do 3 grudnia 2020 r.

Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych nastąpi od 27 listopada do 4 grudnia.

4 grudnia podana ma być ostateczna cena akcji nowej emisji dla inwestorów indywidualnych, dla inwestorów instytucjonalnych i w transzy pracowniczej, a także ostateczna liczba akcji oferowanych.

Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje oferowane od 7 do 9 grudnia. Przydział akcji nastąpić ma do 11 grudnia.

Pierwszy dzień notowania istniejących akcji i praw do akcji nowej emisji na GPW nastąpić ma ok. 2 tygodnie od przydziału akcji oferowanych.

Cena akcji, po której przyjmowane będą zapisy od inwestorów indywidulnych, wynosi 46 zł za akcję (cena maksymalna). Cena akcji, po której przyjmowane będą zapisy od inwestorów w transzy pracowniczej wynosi 41,40 zł za akcję (cena maksymalna w transzy pracowniczej).

Akcje sprzedawane w ofercie są oferowane przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy, tj. dwudziestu pięciu akcjonariuszy.

Akcje PCF Group niebędące przedmiotem oferty są objęte ograniczeniami w ich rozporządzaniu (lock-up) do dnia upływu czterech lat kalendarzowych od dnia pierwszego notowania akcji spółki na GPW.

Globalnym koordynatorem i prowadzącym księgę popytu jest Trigon DM.

PCF Group to producent gier wideo. Firma zajmuje się grami z segmentu AAA, czyli wysokobudżetowymi produkcjami na komputery oraz konsole PlayStation i Xbox.

Obecnie People Can Fly, wspólnie ze Square Enix, pracuje nad największą pod względem budżetu i złożoności produkcją w swojej historii – grą z gatunku shooter RPG zatytułowaną Outriders, której premiera została zaplanowana na 2 lutego 2021 roku.

W pierwszym półroczu 2020 roku grupa wypracowała prawie 53 mln zł przychodów, czyli prawie o 97 proc. więcej rdr. EBITDA po pierwszym półroczu wyniosła ponad 21 mln zł (40,3 proc. marża EBITDA), a zysk netto wyniósł ponad 17 mln zł.

Zarząd PCF Group, spółki, która rozpoczyna ofertę publiczną akcji, planuje rekomendować przeznaczenie na dywidendę od 10 proc. do 20 proc. zysku netto osiągniętego w 2020 roku i w kolejnych latach - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.

"(...) W odniesieniu do zysków wypracowanych za rok obrotowy 2020 i kolejne lata obrotowe zarząd przewiduje rekomendowanie wypłaty dywidendy na poziomie od 10 proc. do 20 proc. zysku netto" - napisano w prospekcie.

"Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana walnemu zgromadzeniu, zarząd weźmie pod uwagę w szczególności perspektywy grupy, przyszłe oczekiwane zyski, pozycję finansową grupy oraz plany rozwoju grupy, a także mające zastosowanie regulacje prawne" - dodano.

W 2019 r. spółka wypłaciła wspólnikom spółki przed przekształceniem w spółkę akcyjną dywidendę za 2018 r. w łącznej kwocie 5 mln zł.

Spółka nie wypłaciła dywidendy za 2017 r. ani za 2019 r. przeznaczając zysk netto na kapitał zapasowy.

W pierwszym półroczu 2020 roku zysk netto PCF Group wyniósł 17,3 mln zł.

seb/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki