REKLAMA

Wyniki Lotosu za II kw. 2020 roku

2020-08-12 06:58, akt.2020-08-12 11:02
publikacja
2020-08-12 06:58
aktualizacja
2020-08-12 11:02
fot. Łukasz Dejnarowicz / FORUM

Oczyszczona EBITDA LIFO Grupy Lotos w drugim kwartale sięgnęła 52,1 mln zł wobec wcześniej szacowanych 45 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. W całym półroczu oczyszczona EBITDA LIFO spadła o 48,9 proc., do 722,6 mln zł.

Przychody grupy wyniosły w drugim kwartale 4,25 mld zł wobec 7,66 mld zł rok wcześniej.

Raportowana strata EBIT w drugim kwartale sięgnęła 249,4 zł wobec 658,7 mln zł zysku operacyjnego przed rokiem, a raportowana EBITDA wynosi 23,3 mln zł, a przed rokiem EBITDA sięgnęła 871,4 mln zł.

Na stratę operacyjną Grupy Lotos w drugim kwartale składają się strata operacyjna segmentu wydobywczego w wysokości 474,9 mln zł, zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 234,6 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości -9,1 mln zł.

Wynik operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO z wyłączeniem różnic kursowych z działalności operacyjnej i innych zdarzeń o nietypowym charakterze (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO) wyniósł 52,1 mln PLN.

Lotos podał, że negatywny wpływ na wynik operacyjny miało znaczne obniżenie się cen ropy naftowej, a także cracków na produkty naftowe.

Wynik na działalności finansowej w grupie kapitałowej Lotos w drugim kwartale wyniósł 21 mln zł. Składa się on głównie z dodatniego salda różnic kursowych na poziomie 69,6 mln zł, dodatniego efektu wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających w wysokości 115 mln zł, odpisu aktualizującego inwestycje w złoża B4/B6 w kwocie -114,5 mln zł oraz z ujemnego wyniku z tytułu skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji na poziomie -50,6 mln zł.

Efekt wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających ryzyko rynkowe zawiera głównie nadwyżkę dodatniego rozliczenia i wyceny transakcji zabezpieczających kurs walutowy na poziomie 60,9 mln zł oraz dodatnie fekt wyceny transakcji zabezpieczających ceny produktów w wysokości 60,5 mln zł.

W drugim kwartale strata netto Grupy Lotos wyniosła 76,4 mln zł wobec 500,5 mln zł zysku przed rokiem.

Dług finansowy grupy kapitałowej Lotos na 30 czerwca 2020 roku osiągnął poziom 4.331 mln zł i jest niższy o 85,4 mln zł w stosunku do końca grudnia 2019 roku, głównie na skutek spłaty kredytów inwestycyjnych.

Dług netto wyniósł 2.010,5 mln zł. Wskaźnik relacji długu netto do zysku oczyszczonego EBITDA LIFO na 30 czerwca 2020 roku wyniósł 0,9x, co stanowi spadek o 0,1x w stosunku do 31 grudnia 2019 roku.

Dodatnie saldo przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej w drugim kwartale 2020 roku wynoszące 1.445,4 mln zł związane jest głównie z dużym spadkiem stanu należności z tytułu dostaw i usług (głównie dzięki wykorzystaniu faktoringu), z odpisami aktualizującymi aktywów w segmencie wydobywczym oraz wzrostem stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Na koniec czerwca 2020 roku Grupa Lotos posiadała w swojej sieci 507 stacji paliw, o 14 więcej niż przed rokiem.

Wyniki operacyjne poszczególnych segmentów Grupy Lotos w drugim kwartale 2020 roku
Przychody 4155,9 5882,9 -29% 7487,8 -44%
EBIT 234,6 -1156,8 -- 525,2 -55%
EBITDA 424,8 -967,5 -- 688,3 -38%
EBIT LIFO -171 245,3 -- 481,5 --
EBITDA LIFO 19,2 434,6 -96% 644,6 -97%
Oczyszczona EBITDA LIFO 14,8 490,5 -97% 600,2 -98%
Segment wydobywczy 2Q2020 1Q2020 różnica 2Q2019 różnica


Przychody 213,2 329,3 -35% 307,4 -31%
EBIT -474,9 -197,9 140% 128,7 --
EBITDA -392,4 -111,8 251% 178,3 --
Oczyszczony wynik EBIT -36,1 98,1 -- 128,7 --
Oczyszczony wynik EBITDA 46,4 184,2 -75% 178,3 -74%
Segment detaliczny 2Q2020 1Q2020 różnica 2Q2019 różnica


Wolumen sprzedaży (tys. ton) 260 284,6 -9% 316,4 -18%
Przychody 1175,6 1511,7 -22% 1786,3 -34%
EBIT 20,1 9,7 107% 51 -61%
EBITDA 49,1 37,8 30% 78,5 -37%
Oczyszczony EBIT 20,1 18,3 10% 51 -61%
Oczyszczona EBITDA 49,1 46,4 6% 78,5 -37%

Wydatki kapitałowe Grupy Lotos w całym 2020 roku wyniosą około 1 mld zł, z możliwością odchylenia plus minus 10-15 proc. - poinformował Wojciech Zengteler, szef działu relacji inwestorskich Lotosu.

"Początkowo zakładaliśmy CAPEX na poziomie 1,4 mld zł w 2020 roku. Potem, biorąc pod uwagę sytuację, byliśmy zmuszeni zmniejszyć te założenia o 25-30 proc. Sytuacja okazała się jednak jeszcze nieco bardziej skomplikowana pod kątem realizacji projektów, dlatego trzymamy się bliżej 30 proc. spadku CAPEX-u" - powiedział Zengteler podczas środowej telekonferencji Lotosu dla analityków.

"Prawdopodobnie więc CAPEX w całym roku wyniesie około 1 mld zł, plus minus 10-15 proc." - dodał.

pr/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Nowa, elektryczna Mazda MX-30 teraz z Ekodopłatą Mazdy już za 810 zł netto miesięcznie

Nowa, elektryczna Mazda MX-30 teraz z Ekodopłatą Mazdy już za 810 zł netto miesięcznie

Komentarze (3)

dodaj komentarz
anty12
To jet wina Tuska, na pewno nie PiSu.
meryt
Jest na +
Oczyszczony wynik EBITDA 46,4

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki