REKLAMA

ORZEŁ BIAŁY S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

2022-01-20 14:58
publikacja
2022-01-20 14:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_Karol_Zacharkiewicz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-20
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 20.01.2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, na mocy której powołało Pana Karola Zacharkiewicza do Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołany Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Orzeł Biały S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej i spółki kapitałowej i oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członka Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Plik Opis
CV Karol Zacharkiewicz.pdfCV Karol Zacharkiewicz.pdf Życiorys Zawodowy - Pan Karol Zacharkiewcz

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-20 Slawomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
2022-01-20 Ireneusz Staniewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 300 zł i ciesz się kartą bez opłat

Zyskaj 300 zł i ciesz się kartą bez opłat

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki