REKLAMA

OPEN FINANCE S.A.: Rezygnacja z funkcji Prezesa oraz Członka Zarządu

2022-12-05 15:45
publikacja
2022-12-05 15:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-05
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
Rezygnacja z funkcji Prezesa oraz Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości Open Finance S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 grudnia 2022 roku powziął informację o skutecznym złożeniu przez Pana Dariusza Krawczyka rezygnacji z funkcji Prezesa oraz Członka Zarządu Emitenta na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu 1 grudnia 2022 roku. Jako powód rezygnacji Pan Dariusz Krawczyk podał przyczyny osobiste.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-05 Paweł Głodek Syndyk Paweł Głodek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki