REKLAMA

Narodowy Spis Powszechny dłuższy o trzy miesiące

2021-01-18 10:23
publikacja
2021-01-18 10:23
fot. Arthimedes / Shutterstock

Wydłużenie w związku z pandemią czasu trwania Narodowego Spisu Powszechnego 2021 o trzy miesiące, czyli do 30 września 2021 r. zakłada projektowana ustawa o narodowym spisie powszechnym, którą we wtorek ma zająć się rząd.

Projektowana ustawa ma na celu umożliwienie "efektywnego przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w warunkach zagrożenia epidemicznego choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2" - czytamy na stornach Rządowego Centrum Legislacyjnego.

Rozwiązania proponowane w projekcie przepisów dotyczą zmian w ustawie z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Zgodnie z ustawą o NSP, dane od osób fizycznych będą zbierane przede wszystkim tzw. metodą obowiązkowego samospisu internetowego, która polega na udzieleniu odpowiedzi za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej GUS. "Jeżeli osoby fizyczne nie będą mogły dokonać samospisu internetowego, dane od nich będą zbierane metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego" - wyjaśniono.

Projektowana ustawa wydłuża czas trwania NSP 2021 o trzy miesiące - spis miałby być przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r do 30 września 2021 r., natomiast zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – powinien zakończyć się 30 czerwca 2021 r.

Chodzi - jak czytamy - o zapewnienie możliwości zbierania danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym w miesiącach letnich 2021 r., kiedy można spodziewać się znacznego spadku zachorowań na COVID-19, m.in. na skutek powszechnych szczepień przeciwko COVID-19. Ma to umożliwić skorzystanie ze wszystkich metod zbierania danych w ramach NSP 2021 (samospis internetowy, wywiad telefoniczny, wywiad bezpośredni), "co powinno zapewnić kompletność zbieranych danych".

W projektowanych przepisach proponuje się też m.in. umożliwienie prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego dostępu do niektórych danych kontaktowych osób fizycznych gromadzonych przez przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży lub dystrybucji energii elektrycznej oraz danych zebranych w Rejestrze Danych Kontaktowych Osób Fizycznych; czy "powołanie rachmistrzów spisowych spośród pracowników jednostek samorządu terytorialnego wyznaczonych przez właściwych gminnych komisarzy spisowych, bez konieczności poddania tych osób sformalizowanemu i czasochłonnemu naborowi".

Narodowy spis powszechny to, jak czytamy, jedyne badanie na terenie Polski, realizowane co 10 lat, które dostarcza administracji publicznej, organom rządowym, instytucjom naukowym i badawczym czy ośrodkom analitycznym pełnych informacji o stanie i strukturze demograficzno-społecznej oraz ekonomicznej naszego kraju. Obowiązek przeprowadzenia spisu powszechnego wynika też z międzynarodowych zobowiązań Polski, m.in. przepisów UE. "Na całym świecie spisy ludności i mieszkań są podstawowym instrumentem gromadzenia informacji o sytuacji demograficznej, społecznej i ekonomicznej kraju, a także o jego zasobach mieszkaniowych".

Głównym celem NSP 2021 jest "zebranie informacji, których nie można uzyskać z innych źródeł". Chodzi o m.in. o liczbę i strukturę demograficzno-społeczną ludności, gospodarstw domowych i rodzin zamieszkujących lub przebywających w Polsce; kierunki mobilności ludności, aktywności ekonomicznej; a także rozmiary zasobów mieszkaniowych, ich jakość i skuteczność wykorzystania.

Narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań zostaną objęte: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami; osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania; a także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Proponowane w projektowanej ustawie rozwiązania "umożliwią elastyczne reagowanie na zmiany sytuacji epidemicznej" - wskazano. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ amac/

Źródło:PAP
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (1)

dodaj komentarz
fanttom
Narodowa denuncjacja . Ciekawe czy jak sami na siebie doniesiemy nasz kochany rząd nagrodzi nas za to podatkiem katastralnym . Kasa jest pusta , nie mamy na podwyżki dla biurokracji i biednych ministrów , podsekretarzy stanu , senatorów , posłów .... Zresztą dużo państw go ma więc my nie Narodowa denuncjacja . Ciekawe czy jak sami na siebie doniesiemy nasz kochany rząd nagrodzi nas za to podatkiem katastralnym . Kasa jest pusta , nie mamy na podwyżki dla biurokracji i biednych ministrów , podsekretarzy stanu , senatorów , posłów .... Zresztą dużo państw go ma więc my nie możemy być gorsi . Zresztą mają już prawie wszystko przygotowane . Chłopaki pewnie się tylko spierają o wysokość . Może można mówić że to " Narodowa opłata na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych i rozwoju budownictwa " . I wszyscy będą szczęśliwi . Jak sądzicie ile nam dowalą ??? Plotki chodziły na necie że od 2 do 3 % .

Powiązane: Budżet rodziny

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki