391,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Neuca SA (NEU)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
raport_III_kw_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 6128973 5802817 1422498 1364245
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 122842 98534 28511 23165
III. Zysk (strata) brutto 121396 94709 28175 22266
IV. Zysk (strata) netto 93081 71909 21604 16906
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 93135 72386 21616 17018
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 84732 7849 19666 1845
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -102115 -95549 -23700 -22464
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17759 86681 4122 20379
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 376 -1019 88 -240
X. Średnioważona liczba akcji 4355317 4546689 4355317 4546689
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 21,38 15,92 4,96 3,74
XII. Stan na 30.09.2019 Stan na 30.09.2018 Stan na 30.09.2019 Stan na 30.09.2018
XIII. Aktywa razem 3269862 3072547 747636 719330
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2651676 2456069 606291 575003
XV. Zobowiązania długoterminowe 164450 157518 37600 36877
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 2487226 2298551 568691 538126
XVII. Kapitał własny 618186 616478 141345 144327
XVIII. Kapitał zakładowy 4548 4628 1040 1083
XIX. Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018
XX. Aktywa razem 3208031 3229683 754475 751089
XXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2574959 2589655 605587 602245
XXII. Zobowiązania długoterminowe 221604 201895 52117 46952
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 2353355 2387760 553470 555293
XXIV. Kapitał własny 633072 640028 148888 148844
XXV. Kapitał zakładowy 4537 4533 1067 1054
XXVI. Stan na 01.01.2018 Stan na 01.01.2018
XXVII. Aktywa razem 3017714 723516
XXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2390157 573055
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 149959 35953
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 2240198 537102
XXXI. Kapitał własny 627557 150461
XXXII. Kapitał zakładowy 4678 1122
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXXIII. Przychody ze sprzedaży 5941065 5657704 1378885 1330129
XXXIV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 65777 56538 15266 13292
XXXV. Zysk (strata) brutto 249307 16935 57863 3981
XXXVI. Zysk (strata) netto 239430 9875 55570 2322
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30804 -64234 7149 -15101
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 145667 -48351 33808 -11367
XXXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -176059 108996 -40862 25625
XL. Przepływy pieniężne netto, razem 412 -3589 95 -843
XLI. Średnioważona liczba akcji 4355317 4546689 4355317 4546689
XLII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 54,97 2,17 12,76 0,51
XLIII. Stan na 30.09.2019 Stan na 30.09.2018 Stan na 30.09.2019 Stan na 30.09.2018
XLIV. Aktywa razem 3632985 3507103 830663 821066
XLV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3449766 3436959 788771 804644
XLVI. Zobowiązania długoterminowe 163025 163858 37275 38361
XLVII. Zobowiązania krótkoterminowe 3286741 3273101 751496 766283
XLVIII. Kapitał własny 183219 70144 41892 16422
XLIX. Kapitał zakładowy 4548 4628 1040 1083
L. Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018
LI. Aktywa razem 3769004 3586603 886407 834093
LII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3544699 3527924 833654 820447
LIII. Zobowiązania długoterminowe 176930 157506 41611 36629
LIV. Zobowiązania krótkoterminowe 3367769 3370418 792043 783818
LV. Kapitał własny 224305 58679 52753 13646
LVI. Kapitał zakładowy 4537 4533 1067 1054
LVII. Stan na 01.01.2018 Stan na 01.01.2018
LVIII. Aktywa razem 3434268 823388
LIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3294212 789808
LX. Zobowiązania długoterminowe 319229 76537
LXI. Zobowiązania krótkoterminowe 2974983 713271
LXII. Kapitał własny 140056 33580
LXIII. Kapitał zakładowy 4678 1122
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
raport III kw 2019.pdfraport III kw 2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-13 PIOTR SUCHARSKI PREZES ZARZĄDU
2019-11-13 GRZEGORZ DZIK WICEPREZES ZARZĄDU
2019-11-13 PAWEŁ KUŚMIEROWSKI WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.