REKLAMA

NESTMEDIC S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży zestawów Pregnabit przez spółkę zależną od Emitenta

2020-11-12 17:20
publikacja
2020-11-12 17:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-12
Skrócona nazwa emitenta
NESTMEDIC S.A.
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży zestawów Pregnabit przez spółkę zależną od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka", "Emitent"), dążąc do realiza-cji celów określonych w strategii grupy kapitałowej Emitenta ogłoszonej raportem bieżącym ESPI nr 14/2018 z dnia 8 maja 2018 roku, tj. w szczególności do pozyskania partnerów strate-gicznych na rynku polskim informuje, że w dniu 12 listopada 2020 r. Emitent otrzymał obu-stronnie podpisaną umowę (dalej: „Umowa”) zawartą pomiędzy spółką zależną od Emitenta - Medyczne Centrum Telemonitoringu sp. z o. o. (dalej: „MCT") a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ALL-MED” Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Marcin Ogórek (dalej „Partner").

Przedmiotem Umowy jest m.in. sprzedaż na rzecz Partnera 4 zestawów Pregnabit Abonamenty oraz świadczenie przez MCT usług zdrowotnych obejmujących wykonywanie opisów badań kardiotografii (zdalnej oceny zapisów KTS) w oparciu o teleKTG dla pacjentek Partnera.

Umowa ma charakter odpłatny. Rozliczenie wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy będzie dokonywane w okresach miesięcznych w oparciu o miesięczne wynagrodzenie ryczał-towe (abonament). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 listopada 2022 r.

Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Emitenta działalności, Zarząd Emitenta uznał zawarcie Umowy za istotne w kontekście wysokości przychodów grupy kapitałowej Emitenta osiągnię-tych w ostatnich czterech kwartałach. Ponadto rozpoczęcie współpracy z partnerem prywat-nym na rynku polskim zwiększa możliwość promowania oraz wdrożenia produktów Emitenta w szerszym zakresie na rynku krajowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-12 Jacek Gnich Prezes Zarządu
2020-11-12 Krzysztof Andrijew Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki