REKLAMA
ZAGŁOSUJ

NBP: 257 tysięcy złotych – przeciętny majątek gospodarstwa domowego

2015-11-17 10:51
publikacja
2015-11-17 10:51
NBP: 257 tysięcy złotych – przeciętny majątek gospodarstwa domowego
NBP: 257 tysięcy złotych – przeciętny majątek gospodarstwa domowego
/ YAY Foto

Przeciętny majątek netto gospodarstwa domowego w 2014 r. wyniósł 257 tysięcy złotych – w przeważającej mierze była to wartość głównego miejsca zamieszkania oraz majątek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, wynika z raportu „Zasobność gospodarstw domowych w Polsce” opublikowanego przez NBP.

Celem raportu jest poznanie szeroko rozumianej sytuacji finansowej Polaków, zwłaszcza wielkości zgromadzonych przez gospodarstwa domowe aktywów oraz zaciągniętych zobowiązań. Raport zawiera także dwie dodatkowe analizy: „Najbogatsze gospodarstwa domowe i rozkład majątku” oraz „Analiza obciążenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów złotowych i walutowych”.

Przeciętny majątek netto gospodarstwa domowego w 2014 r. wyniósł 257,0 tys. zł. O jego wartości netto decydowały przede wszystkim aktywa rzeczowe, w przeważającej mierze wartość głównego miejsca zamieszkania (przeciętnie 282,6 tys. zł) oraz majątek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej (przeciętnie 219,7 tys. zł). Zdecydowana większość gospodarstw domowych była właścicielem głównego miejsca zamieszkania (76,4 proc.) oraz pojazdów samochodowych (63,0 proc.), znacznie rzadziej innych nieruchomości (19,1 proc.) czy majątku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej (18,8 proc.).

Moje mieszkanie, mój skarbiec

Pokaźny majątek, ale zamrożony w nieruchomości - tak w uproszczeniu można przedstawić sytuację przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce. W międzynarodowych porównaniach Polska wyróżnia się pod względem odsetka właścicieli. W miastach 70 proc. gospodarstw posiada zamieszkiwany lokal, a na wsi wskaźnik ten sięga blisko 90 proc. Szczególnie wyraźnie widać pęd do własności wśród młodych rodzin. 6 na 10 gospodarstw, w których głowa domu ma mniej niż 35 lat posiada własną nieruchomość - to niemal dwukrotnie więcej niż wynosi średnia dla krajów strefy euro.

Zupełnie inaczej prezentuje się sytuacja, jeśli spojrzy się na aktywa finansowe. Pod względem odsetka rodzin posiadających majątek w tej formie Polska znajduje się w końcówce europejskich porównań. Podobnie jest, gdy porównamy medianę zgromadzonych zasobów (1,2 tys. euro). Tylko nieco ponad połowa gospodarstw gromadzi rezerwy finansowe mające stanowić zabezpieczenie na przyszłość. Względna zamożność "na papierze" nie przekłada się zatem na rzeczywiste finansowe bezpieczeństwo polskich gospodarstw domowych.

Michał Kisiel
analityk Bankier.pl

Aktywa finansowe miały dużo mniejsze znaczenie dla wartości netto majątku gospodarstwa domowego (przeciętnie 8,6 tys. zł). Wśród nich  najbardziej popularną formą gromadzenia środków finansowych były depozyty bankowe (81,9 proc.), przy czym ich stan był stosunkowo niewielki (przeciętnie 5,0 tys. zł).

Majątek netto jest nierównomiernie rozłożony w populacji gospodarstw domowych, a jego silną koncentrację obserwujemy w zbiorowości gospodarstw najbardziej majętnych. 10 proc. najbardziej zasobnych gospodarstw domowych posiada 37 proc. całkowitego majątku netto, podczas gdy majątek (netto) 20 proc. najmniej zasobnych gospodarstw stanowi jedynie niewielką część (1,0 proc.) całego majątku gospodarstw domowych. Zróżnicowanie majątku jest w Polsce większe niż w przypadku dochodów, o czym świadczy wyższa wartość współczynnika Giniego dla majątku netto (58 proc.) niż dla dochodu (38 proc.).

Pasywa gospodarstw domowych, na które składają się różne formy zadłużenia, obejmują 37 proc. gospodarstw domowych i stanowią w przypadku przeciętnego gospodarstwa domowego niewielkie obciążenie jego majątku (10,0 tys. zł). Poziom zadłużenia według poszczególnych rodzajów zobowiązań jest silnie zróżnicowany. Główny składnik długu to zobowiązania z tytułu zabezpieczonych kredytów mieszkaniowych (hipotecznych). Dotyczą one jedynie 12,1 proc. gospodarstw domowych, ale stanowią dla nich dość wysokie obciążenie (przeciętnie 104,0 tys. zł). Inne kredyty, głównie konsumpcyjne, występują dużo częściej (23,5 proc. gospodarstw domowych), a ich wartość jest znacznie mniejsza (przeciętnie 5 tys. zł).

Gospodarstwa domowe w Polsce należą do umiarkowanie majętnych na tle krajów strefy euro. Dysponują przeciętnie majątkiem netto (61,7 tys. euro) stanowiącym ok. 56 proc. mediany majątku netto przeciętnego gospodarstwa domowego w strefie euro (109,2 tys. euro). Najwyższym zasobem majątku netto w strefie euro, przypadającym na gospodarstwo domowe, wyróżniają się Luksemburg (397,8 tys. euro) oraz Cypr (266,9 tys. euro), najniższym – Słowacja (61,2 tys. euro) i Niemcy (51,4 tys. euro). Polskie gospodarstwa domowe znacznie częściej są właścicielami głównego miejsca zamieszkania (76,4 proc.) w porównaniu z przeciętną dla strefy euro (60,1 proc.). Dlatego dysponują majątkiem większym lub porównywalnym z krajami znacznie zamożniejszymi według miary PKB, gdzie posiadanie głównego miejsca zamieszkania jest mniej rozpowszechnione (np. Austria – 47,7 proc., Niemcy – 44,2 proc.).

Aktywa finansowe mają w przypadku polskich gospodarstw domowych (mediana 2,1 tys. euro) mniejsze znaczenie jako składnik ich całkowitego majątku niż ma to miejsce w strefie euro (mediana 11,4 tys. euro), stanowiąc ok. 5 proc. łącznej wartości aktywów, wobec ok. 15% dla strefy euro. Gospodarstwa domowe w Polsce wyróżnia relatywnie wysoki odsetek respondentów deklarujących posiadanie majątku z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (18,8 proc. wobec 11,1 proc. w strefie euro) oraz poziom tego majątku (52,8 tys. euro wobec 30,0 tys. euro w strefie euro).

Przeciętne zadłużenie w Polsce wynosi 2,4 tys. euro

Gospodarstwa domowe w Polsce są znacznie mniej zadłużone niż to ma miejsce w strefie euro. W Polsce przeciętne gospodarstwo domowe jest zadłużone w wysokości 2,4 tys. euro (nieco ponad 6 proc. w relacji do majątku brutto), podczas gdy w strefie euro przeciętne zadłużenie wynosi 21,5 tys. euro, co stanowi ok. 22 proc. aktywów łącznie.

Polska jest krajem o  mniejszych  rozpiętościach majątkowych na tle krajów strefy euro, o czym świadczy wyraźnie niższy współczynnik Giniego dla majątku netto (58 proc. wobec 68 proc. przeciętnie w strefie euro). Podobne do Polski rozpiętości majątkowe obserwuje się w takich krajach, jak Grecja (56 proc.), Słowenia (53 proc.) czy też Słowacja (45 proc.), zaś najsilniejsze nierówności występują w Niemczech i Austrii (76 proc.), a także na Cyprze (70 proc.).
 
Raport prezentuje wyniki pilotażowego badania przeprowadzonego przez Narodowy Bank Polski we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym w 2014 r. na próbie 7000 gospodarstw domowych z całego kraju. Publikacja została przygotowana w Departamencie Stabilności Finansowej we współpracy z Instytutem Ekonomicznym.

Źródło:
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (88)

dodaj komentarz
~Janek
Rzetelność tych danych jest taka sama jak średnia płaca w firmach powyżej 20 zatrudnionych przedstawiana jako średnia dla wszystkich zatrudnionych (jak to dobrze jest w Polsce).
~fotogr
Ten facio na zdjęciu , to kto ? Jakaś pomyłka ...wygląda ba Syryjczyka.
~jaTylkoPytam
Z 90% domów na wsi... moim zdaniem przynajmniej 80% było budowane tzw. systemem gospodarczym, czyli ciężką, własną pracą, pomoc rodziny i takie tam. Podatek od oszczędności już mamy tzw. " Belki ". Takie artykuły " przygotowują " nas do podatku katastralnego. Stara sprawdzona metoda, nabuntuje się Z 90% domów na wsi... moim zdaniem przynajmniej 80% było budowane tzw. systemem gospodarczym, czyli ciężką, własną pracą, pomoc rodziny i takie tam. Podatek od oszczędności już mamy tzw. " Belki ". Takie artykuły " przygotowują " nas do podatku katastralnego. Stara sprawdzona metoda, nabuntuje się jednego na drugiego, że ten na wsi ma więcej, że ten w mieście ma mniej, że temu " dowalimy " więcej, temu mniej. Postraszą nas 2% rocznie od wartości , wprowadzą 0,5% i jak się wtedy dobrze poczujemy....
~jj
Podatek katastralny jest jednym ze sprawiedliwszych podatków.
~rt odpowiada ~jj
no pewnie niech wprowadzą ten podatek a wszyscy emeryci z 1200 zł emerytury mieszakający obecnie w kamienicach w centrach miast będą rozstawiać namioty w parku.
~andrzej
(wiadomość usunięta przez moderatora)
~maciek
no to jeszcze chwila i przegonimy szwajcarów hahahahahhahahahahhahahahahhahahaha rachunkowość była za trudna to zostali głąby finansistami i mamy raporty jakie mamy
~tytus1
to chyba ty z rzadu licza co czy oni widzieli normalnych polakow wiekszosc tyra za marne grosze a inni szukaja puszek po smietnikach

Powiązane: Gospodarka i dane makroekonomiczne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki