REKLAMA
BADANIE

MO-BRUK S.A.: Zawarcie istotnej Umowy.

2022-12-20 17:29
publikacja
2022-12-20 17:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-20
Skrócona nazwa emitenta
MO-BRUK S.A.
Temat
Zawarcie istotnej Umowy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki działającej pod firmą Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi zawiadamia niniejszym, że w dniu 20 grudnia 2022 r. Mo-BRUK S.A. zawarła, po przeprowadzeniu procedury zapytania ofertowego upublicznionego na stronie internetowej Emitenta, ze spółką działającą pod firmą AB Industry Spółka Akcyjna z siedzibą w Macierzyszu istotną umowę, na podstawie której Mo-BRUK S.A. zleciła AB Industry S.A. zaprojektowanie i wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu instalacji do warunków pozwalających na spełnienia najlepszych dostępnych technik (BAT) przy pełnym wykorzystaniu limitu na przetwarzanie termiczne odpadów w pozwoleniu zintegrowanym, tj.25 000 Mg/rok. Dotychczas instalacja mogła przetwarzać w sposób bezpieczny około 15 tys. Mg/rok.

Zgodnie ze wskazaną umową AB Industry S.A. w formule zaprojektuj i wybuduj jako generalny wykonawca zrealizuje inwestycję polegającą na modernizacji instalacji termicznego przekształcania odpadów w Zakładzie Mo-BRUK S.A. w Karsach. Modernizacja obejmie również stworzenie modułu produkcji energii (ORC o mocy min. 1200 kW). Termin realizacji umowy określony został na 31 lipca 2024 r.

Przedmiotowa umowa została uznana przez Zarząd Mo-BRUK S.A. za istotną z uwagi na jej wartość wynoszącą 134 mln PLN netto.

Warunki umowy w ocenie Emitenta nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie umowy stanowi krok na drodze realizacji programu inwestycyjnego, który ma na celu zwiększenie obecnych mocy produkcyjnych w Grupie o 70% w ciągu następnych 24 miesięcy.

Mo-BRUK S.A. wystąpiła o wsparcie wskazanej inwestycji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacją w wysokości 50 mln PLN oraz preferencyjną pożyczką wysokości 53 mln PLN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-20 Wiktor Mokrzycki Wiceprezes Zaarządu
2022-12-20 Tobiasz Mokrzycki Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki