REKLAMA

MLP GROUP S.A.: Asymilacja obligacji serii C1 z obligacjami serii C MLP Group S.A.

2020-11-12 22:42
publikacja
2020-11-12 22:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-12
Skrócona nazwa emitenta
MLP GROUP S.A.
Temat
Asymilacja obligacji serii C1 z obligacjami serii C MLP Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 16 października 2020 r. dotyczącego wyemitowania przez Spółkę obligacji na okaziciela serii C1, że w dniu 12 listopada 2020 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) postanowił, na wniosek Spółki, dokonać asymilacji obligacji serii C1 z obligacjami serii C Spółki. Zgodnie z oświadczeniem KDPW, asymilacja zostanie przeprowadzona w systemie depozytowym w dniu 18 listopada 2020 r. Obligacje serii C1 otrzymały kod ISIN nadany uprzednio przez KDPW obligacjom serii C (PLMLPGR00058). Po przeprowadzeniu asymilacji liczba obligacji oznaczonych kodem ISIN: PLMLPGR00058 będzie wynosić 45.000.
Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie nr 25/2020 z dnia 10 listopada 2020 r., w związku z decyzją KDPW o asymilacji obligacji serii C1 z obligacjami serii C w dniu 18 listopada 2020 r., dzień 18 listopada 2020 r. będzie dniem pierwszego notowania zasymilowanych obligacji w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

Podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-12 Radosław T. Krochta Prezes Zarządu
2020-11-12 Michael Shapiro Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki